robots.txt har inte uppdaterats eller standardinställningar visas

Artikeln innehåller en lösning för när du har konfigurerat robots.txt korrekt, till exempel per Bästa tillvägagångssätt för Adobe Commerce robots.txt men robots.txt uppdateras inte eller visar standardinställningarna.

Berörda produkter och versioner

  • Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.3.x, 2.4.x

Problem

Det går inte att ändra standardinställningen robots.txt inställning.

Steg som ska återskapas:

  1. Öppna panelen Admin.
  2. Lägg till innehåll i Innehåll > Design > Konfiguration > Redigera anpassad instruktion förrobots.txt som texten "hello" och spara ändringarna.
  3. Besök robots.txt url.

Förväntat resultat:
robots.txt har den sparade texten.

Faktiskt resultat:

robots.txt filen ändras inte.

Orsak

Indexering med sökmotorer är inaktiverat.

Lösning

Aktivera indexering av sökmotorer. Se Konfigurera indexering med sökmotor i vår dokumentation för utvecklare.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a