Paket som nedgraderats efter uppgradering från 2.4.4 till 2.4.4-p1

Den här artikeln innehåller en snabbkorrigering för problemet när handlare i version 2.4.4 kör kommandot composer update, och sedan nedgraderas paketen (modulerna) som listas nedan till sina tidigare versioner som inte är kompatibla med version 2.4.4 och endast ska användas med version 2.4.5 och senare.

Berörda produkter och versioner

 • Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.4.4
 • Adobe Commerce lokal 2.4.4
 • Magento Open Source 2.4.4

Problem

Det finns två scenarier för hur problemet kan uppstå och hur det kan reproduceras:

Scenario 1

Steg som ska återskapas:

Vid uppgradering från 2.4.4 till 2.4.4-p1 finns det ett antal paket (moduler) som nedgraderas med liknande utdata:

Downgrading magento/module-adobe-ims (2.1.4 => 2.1.3)
Downgrading magento/module-adobe-ims-api (2.1.2 => 2.1.1)
Downgrading magento/module-adobe-stock-admin-ui (1.3.2 => 1.3.1)
Downgrading magento/module-adobe-stock-client-api (2.1.2 => 2.1.1)
Downgrading magento/module-adobe-stock-image (1.3.3 => 1.3.2)
Downgrading magento/module-adobe-stock-image-admin-ui (1.3.3 => 1.3.2)
Downgrading magento/module-banner-page-builder (2.2.3 => 2.2.2)
Downgrading magento/module-inventory (1.2.3 => 1.2.2)
Downgrading magento/module-inventory-admin-ui (1.2.3 => 1.2.2-p1)
Downgrading magento/module-inventory-advanced-checkout (1.2.2 => 1.2.1)
Downgrading magento/module-inventory-api (1.2.3 => 1.2.2-p1)
Downgrading magento/module-inventory-bundle-product (1.2.2 => 1.2.1)
Downgrading magento/module-inventory-catalog-api (1.3.3 => 1.3.2)
Downgrading magento/module-inventory-configurable-product-admin-ui (1.2.3 => 1.2.2-p1)
Downgrading magento/module-inventory-configurable-product-frontend-ui (1.0.3 => 1.0.2)
Downgrading magento/module-inventory-import-export (1.2.3 => 1.2.2)
Downgrading magento/module-inventory-in-store-pickup-admin-ui (1.1.2 => 1.1.1)
Downgrading magento/module-inventory-in-store-pickup-frontend (1.1.3 => 1.1.2)
Downgrading magento/module-inventory-in-store-pickup-graph-ql (1.1.2 => 1.1.1)
Downgrading magento/module-inventory-in-store-pickup-sales-admin-ui (1.1.3 => 1.1.2-p1)
Downgrading magento/module-inventory-in-store-pickup-shipping (1.1.2 => 1.1.1)
Downgrading magento/module-inventory-low-quantity-notification (1.2.2 => 1.2.1)
Downgrading magento/module-inventory-low-quantity-notification-api (1.2.2 => 1.2.1-p1)
Downgrading magento/module-inventory-requisition-list (1.2.3 => 1.2.2)
Downgrading magento/module-inventory-sales-admin-ui (1.2.3 => 1.2.2)
Downgrading magento/module-inventory-sales-api (1.2.2 => 1.2.1)
Downgrading magento/module-inventory-shipping-admin-ui (1.2.3 => 1.2.2-p1)
Downgrading magento/module-inventory-source-selection-api (1.4.2 => 1.4.1-p1)
Downgrading magento/module-inventory-wishlist (1.0.2 => 1.0.1)
Downgrading magento/module-page-builder (2.2.3 => 2.2.2)
Downgrading magento/module-re-captcha-checkout-sales-rule (1.1.1 => 1.1.0)
Downgrading magento/module-re-captcha-customer (1.1.3 => 1.1.2)
Downgrading magento/module-re-captcha-frontend-ui (1.1.3 => 1.1.2)
Downgrading magento/module-staging-page-builder (2.2.3 => 2.2.2)
Downgrading magento/module-two-factor-auth (1.1.4 => 1.1.3)
Removing magento/module-admin-adobe-ims (100.4.0)

Förväntade resultat:

Uppgraderingen från version 2.4.4 till 2.4.4-p1 resulterar i rätt paket (moduler) för version 2.4.4-p1.

Faktiska resultat:

Under uppgraderingen från version 2.4.4 till 2.4.4-p1 nedgraderas dessa paketversioner (modulversioner), men meddelandena kan ignoreras och funktionaliteten påverkas inte.

Scenario 2

Steg som ska återskapas:

När 2.4.4-handlare kör kommandot composer update uppgraderas samma paket (moduler) som listas ovan i Scenario 1 till sina nyare versioner som bara är kompatibla med version 2.4.5 och som inte ska användas med version 2.4.4.

Förväntade resultat:

Uppgraderingen från version 2.4.4 till 2.4.4-p1 resulterar i rätt paket (moduler) för version 2.4.4-p1.

Faktiska resultat:

Paket (moduler) nedgraderas efter uppgradering från version 2.4.4 till 2.4.4-p1.

Tillfällig lösning 1: Laga

Korrigeringen är kopplad till den här artikeln. Om du vill hämta den bläddrar du nedåt till slutet av artikeln och klickar på filnamnet eller klickar på följande länk: Hämta ACPLTSRV-2017-fix.sh.zip

Kompatibla versioner av Adobe Commerce och Magento Open Source:

Korrigeringen skapades för:

 • Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.4.4
 • Adobe Commerce lokal 2.4.4
 • Magento Open Source 2.4.4
NOTE
Korrigeringen är inte kompatibel med andra versioner och utgåvor av Adobe Commerce och Magento Open Source.

Så här använder du patchen

Använd det bifogade basskriptet ACPLTSRV-2017-fix.sh.zip som lösning på problemet.

Exakta instruktioner om hur du använder skriptet:

På Adobe Commerce om molninfrastruktur:

 1. Hämta den grundläggande skriptfilen ACPLTSRV-2017-fix.sh till din lokala utcheckning av din molnkodbas.
 2. Kör den grundläggande skriptfilen ACPLTSRV-2017-fix.sh för att ändra kompositionsfilerna lokalt.
 3. Lägg till och implementera de ändrade dispositionsfilerna i Git-databasen.

På Adobe Commerce eller Magento Open Source, lokalt:

 1. Placera det grundläggande skriptet ACPLTSRV-2017-fix.sh i mappen root i Adobe Commerce/Magento Open Source 2.4.4-installationen (samma mapp som composer.json).

 2. Kör det grundläggande skriptet med ett apply-argument för att låsa berörda paket (moduler) till deras 2.4.4-versioner:

  code language-bash
  sh ACPLTSRV-2017-fix.sh apply
  
 3. Kör dispositionen uppdaterad för att installera låsta paket (moduler).

 4. När du är redo att uppgradera till 2.4.5 eller 2.4.4-p1 kör du skriptet med ett rollback-argument:

  code language-bash
  sh ACPLTSRV-2017-fix.sh rollback
  

  Om du hoppar över det här steget uppstår uppgraderingsfel på grund av att paketkraven (modulerna) är i konflikt.

 5. När du är klar med stegen ovan kan du börja uppgradera.

Tillfällig lösning 2

Den andra lösningen på problemet är att inte köra kommandot composer update utan några argument.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a