Felsöka fel i verktyg för uppgraderingskompatibilitet

I den här artikeln beskrivs fel som kan uppstå när du använder verktyget för kompatibilitetsuppgradering och lösningar för att åtgärda felen så att du kan köra verktyget.

Berörda produkter och versioner

Segmenteringsfel

Orsak:

När två moduler har samma namn visas ett segmenteringsfel i verktyget Kompatibilitet för uppgradering.

Lösning:

För att undvika det här felet bör du ange sökvägen till modulen som ett argument:

bin/uct upgrade:check --current-version=2.4.4 path/to/the/module
WARNING
Kompatibilitetsverktyget för uppgradering kanske inte kan analysera kodbasen om den innehåller cirkulärt beroende mellan metoder.

Tomma utdata

Steg som ska återskapas:

 1. Om du har kört det här kommandot:

  code language-bash
  bin/uct upgrade:check INSTALLATION_DIR -c M2_VERSION
  
 2. Den enda utdata är Upgrade compatibility tool:

  code language-terminal
  bin/uct upgrade:check /var/www/project/magento/ -c 2.4.1
  Upgrade compatibility tool
  

Orsak:

Den troliga orsaken är en minnesbegränsning för PHP.

Det finns två möjliga lösningar för att undvika denna minnesbegränsning för PHP.

Lösning 1:

Åsidosätt minnesbegränsningen genom att ange memory_limit till -1:

php -d memory_limit=-1 /bin/uct upgrade:check INSTALLATION_DIR -c M2_VERSION
NOTE
M2_VERSION är den Adobe Commerce-målversion som du vill jämföra med din Adobe Commerce-instans.

Lösning 2:

Om du lägger till alternativet -m kan verktyget Kompatibilitet för uppgradering analysera varje enskild modul för att undvika att stöta på två moduler med samma namn i din Adobe Commerce-instans.

Med det här kommandoalternativet kan du även analysera en mapp som innehåller flera moduler med verktyget Kompatibilitet för uppgradering:

bin/uct upgrade:check /<dir>/<instance-name> -m /vendor/<vendor-name>/

Mer information om gränssnittsalternativ för kommandorad finns på sidan Kör verktyget i ett kommandoradsgränssnitt .

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a