Minska utgången oauth_tokens före uppgradering till 2.4.6

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där du ser ett stort antal oauth_tokens i oauth_token tabell, vilket kan medföra en lång fördröjning vid uppgradering till version 2.4.6. Vi rekommenderar att du minskar oauth_token tabellen med CleanExpiredTokens.php cron jobb för att ta bort utgångna token.

Berörda produkter och versioner

  • Adobe Commerce 2.4.0 - 2.4.6, alla distributionsmetoder

Problem

Om det finns många oauth_tokens i oauth_token som kan orsaka en lång fördröjning vid uppgradering till version 2.4.6.

Uppgraderingsprocessen inkluderar kryptering av dessa tokens för ett extra säkerhetslager, och den görs bara 100 poster åt gången. Detta kan ta flera timmar om det finns ett stort antal tokens.

Minska ett stort antal oauth_tokens i oauth_token tabellen kan förhindra en lång fördröjning vid uppgradering till version 2.4.6.

Lösning

Innan du påbörjar en uppgradering måste du se till att CleanExpiredTokens.php cron jobbet körs. Det minskar storleken på oauth_token tabell genom att ta bort utgångna oauth_tokens och ska redan vara aktiverat som standard.

Så här utlöser du CleanExpiredTokens.php cron jobb, kör:
bin/magento cron:run --group=default

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a