Site-Wide Analysis Tool från Adobe: översikt

IMPORTANT
Träder i kraft den 23 april 2024 Site-Wide Analysis Tool kommer att avvecklas för alla Adobe Commerce lokala kunder.

Site-Wide Analysis Tool är ett proaktivt självbetjäningsverktyg och en central lagringsplats som innehåller detaljerade systeminsikter och rekommendationer för att säkerställa säkerheten och användbarheten för din Adobe Commerce-installation. All verktygsrelaterad kundplatsinformation samlas in vid förbestämda tidsplaner var tredje timme till en gång om dagen. Detta innebär att SWAT hela tiden analyserar kundwebbplatsdata för att hitta resultat.

Om du vill veta mer om Site-Wide Analysis Tool, se Site-Wide Analysis Tool stödlinje.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a