MC-42528: GraphQL-frågan för categoryList visar alla kategorier

Korrigeringen MC-42528 löser problemet där GraphQL-frågan för categoryList returnerar både tilldelade och ej tilldelade kategorier när bläddringskategorin för en viss kategori är inställd på "Neka". Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT (Quality Patches Tool) 1.1.4 är installerat. Korrigerings-ID är MC-42528. Observera att problemet är planerat att åtgärdas i Adobe Commerce 2.4.4.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen:

  • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.3

Kompatibel med Adobe Commerce:

  • Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.4.3 - 2.4.3-p1
NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

GraphQL query of categoryList returnerar både tilldelade och ej tilldelade kategorier.

Steg som ska återskapas:

  1. Skapa två kategorier, CAT1 och CAT2, och tilldela ett fåtal produkter till varje kategori.
  2. Skapa en privat delad katalog.
  3. Skapa en företagsanvändare och tilldela den till den skapade delade katalogen.
  4. Tilldela CAT1 till den anpassade katalogen och ange kategoribehörigheten till"Tillåt" bläddringskategori för kundgruppen i den privata katalogen.
  5. Ställ in kategoribehörigheten för CAT2 på bläddringskategorin"Neka" för kundgruppen för den privata katalogen.
  6. Kör categoryList eller categories GraphQL frågar som företagsanvändare.

Förväntade resultat:

Endast CAT1 visas i svaret.

Faktiska resultat:

Alla kategorier visas i svaret oavsett kategoriens bläddringsbehörigheter.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra patchar som finns i QPT finns i Patchar tillgängliga i QPT -avsnitt.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a