Översikt Quality Patches Tool (QPT) v1.1.38

Detta underavsnitt innehåller en detaljerad beskrivning av de problem som åtgärdats av patcharna i Quality Patches Tool (QPT) v1.1.38.

QPT v1.1.38 innehåller följande patchar:

  1. ACSD-53098: Korrigerar problemet där produkter som tilldelats en delad katalog inte återspeglas i början när ett partiellt index körs.
  2. ACSD-54018: Korrigerar ett prestandaproblem med Catalog widgetens produktlista.
  3. ACSD-5411: Korrigerar problemet där miniatyrbilden av produktionsprodukten inte visas i produktrutnätet i administratören.
  4. ACSD-47669: Korrigerar problemet där det finns ett internt serverfel vid import av produkter med anpassningsbara alternativ.
  5. ACSD-53347: Korrigerar problemet där prisindexeringsprestanda gradvis försämras över tid.
  6. ACSD-52287: Korrigerar problemet där status för arkiverade order inte ändras från completed till closed på rutnätet efter att kreditnotan har skickats.
  7. ACSD-52929: Korrigerar problemet med redundanta begäranden om omindexering av standardkällartiklar när lagerindexeraren har konfigurerats i asynkront läge.
  8. ACSD-53824: Korrigerar problemet där distributionen misslyckas vid installationen.

Använd menyn till vänster för att navigera till en viss korrigeringssida.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a