Quality Patches Tool (QPT) v1.1.16 - översikt

Detta underavsnitt innehåller en detaljerad beskrivning av de problem som åtgärdats av patcharna i Quality Patches Tool (QPT) v1.1.16.

QPT v1.1.16 innehåller följande patchar:

  1. MDVA-42509: Korrigerar problemet där en CSV-fil inte kunde överföras för en snabborder som resulterade i en Det går inte att skicka cookien fel.
  2. MDVA-43167: Korrigerar problemet där massåtgärden för administratörsorderraster inte gäller för flersidiga dokument när administratören väljer alla order.
  3. MDVA-44044: Korrigerar problemet där en produkt inte visas på kategorisidan efter att den har tilldelats en ny webbplats.
  4. MDVA-44562: Korrigerar problemet där det icke-förvalda arkiv-ID:t för offertobjekt åsidosätts av standardarkiv-ID:t, trots att GraphQL-begäran som kommer från den icke-förvalda butiksvyn.
  5. MDVA-44703: Korrigerar problemet där ordersummor i orderrapporten inte beräknas korrekt för den begränsade administratörsanvändaren.
  6. MDVA-44940: Åtgärdar det SQL-fel som inträffar när kategorin sparas från administratören.

Använd menyn till vänster för att navigera till en viss korrigeringssida.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a