MDVA-30977: saknade produkter i kategorier, indexering relaterade

MDVA-30977-korrigeringen åtgärdar problem med produkter som visas på butikskategorisidor vid omindexering eller massåtgärder med ett stort antal produkter. Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT-verktyget (Quality Patches Tool) v.1.0.6 är installerat. Problemen är planerade att åtgärdas i Adobe Commerce 2.4.2.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapades för Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.3.4. Den är också kompatibel med Adobe Commerce lokalt 2.3.4.

NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om korrigeringen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches-paketet till den senaste versionen och kontrollerar kompatibiliteten på Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringsfiler. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Utgåva 1

Antalet produkter som visas på kategorisidan i butiken skiljer sig åt efter att varje sida har lästs in igen under en masproduktuppdatering.

Steg att återskapa:

 1. Skapa minst 30 000 produkter i två kategorier - minst 15 000 produkter i varje kategori.
 2. Gå till Katalog > Produkter i Commerce Admin.
 3. Välj alla produkter i rutnätet och utför en uppdatering av massattributet. Ange till exempel attributet Nytt = Ja.
 4. Kör Magento cron-jobbet med kommandot bin/magento cron:run två gånger.
 5. Uppdatera kategorisidor på Storefront medan Adobe Commerce utför 30000 produktuppdateringar.

Förväntat resultat:

Antalet produkter i kategorier är alltid 15000 vid uppdatering av kategorisidor.

Faktiskt resultat:

Antalet produkter i kategorier är olika för varje kategorisiduppdatering.

Utgåva 2

När den fullständiga indexeringen av lagret utförs, blir kategorisidor tomma och meddelandet Det går inte att hitta produkter som matchar markeringen visas.

Steg att återskapa:

 1. Konfigurera Adobe Commerce med Elasticsearch.
 2. Lägg till en ny webbplats.
 3. Skapa en ny källa och tilldela den till den nya webbplatsen med Hantera lager.
 4. Skapa 30000 konfigurerbara produkter.
 5. Tilldela alla produkter till den nya webbplatsen och lägg även till lager till den nya lagerkällan.
 6. Kör ett fullständigt omindexeringsintervall.
 7. Kör omindexering av lager genom att köra bin/magento indexer:reindex inventory
 8. Bläddra i en kategori med många produkter.

Förväntat resultat:

Kategorisidor visar produkter som vanligt vid omindexering.

Faktiskt resultat:

Kategorisidor blir tomma under omindexering.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra tillgängliga korrigeringsfiler i QPT finns i avsnittet Patchar i QPT.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a