MDVA-30599: customer_is_gäst är felaktigt inställd

MDVA-30599-korrigeringen åtgärdar ett problem där gästcitat som skapats med API felaktigt markeras som citattecken för inloggade kunder. Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT (Quality Patches Tool) 1.0.6 är installerat. Problemet har åtgärdats i Adobe Commerce 2.4.2.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen:

Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.3.5-p2

Kompatibel med Adobe Commerce:

Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.3.4 - 2.4.0

NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Gästcitattecken som skapats med API markeras felaktigt som citattecken för inloggade kunder.

Steg som ska återskapas:

  1. Lägg en produkt i kundvagnen som gästanvändare i Adobe Commerce Store.
  2. I din Adobe Commerce DB hittar du motsvarande quote_id_mask.
  3. Skicka en API-begäran till quoteGuestCartRepositoryV1 Cart Repository-gränssnitt för gästvagnar. Det kan göras via Swagger- eller cURL-begäran.
curl -X GET "http://web2-73.sparta.corp.magento.com/dev/support/ee24dev/rest/all/V1/guest-carts/ToOwPtSBxkorkCLq6ztwupPd99y8zhky" -H "accept: application/json"

Förväntade resultat:

Som svar får du "customer_is_guest": true

Faktiska resultat:

Som svar får du "customer_is_guest": false

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Ytterligare steg krävs efter installationen av korrigeringsfilen

Korrigeringen gäller för alla nya gästvagnar. Om du behöver korrigera befintliga gästvagnar anger du quote.customer_is_guest = 1 för de register där quote.customer_id är NULL. Du kan köra en fråga som ser ut ungefär så här:

UPDATE quote SET customer_is_guest = 1 WHERE customer_id IS NULL;
WARNING
Vi rekommenderar att du testar frågan i mellanlagrings-/integreringsmiljön innan du kör den i Production. Vi rekommenderar även att du har en säkerhetskopia nyligen före eventuella ändringar med DB.

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra patchar som finns i QPT finns i Patchar tillgängliga i QPT i vår dokumentation för utvecklare.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a