MDVA-28993: partiell sökning i Elasticsearch, "minimum should match" och korrigering för "searches with binphen" issue

MDVA-28993-korrigeringen implementerar funktionen"Minimum should match" och partiell sökning för Elasticsearch-motorn, och löser problem med bindestreck i sökfrågor. Patchen är tillgänglig när QPT (Quality Patches Tool) v.1.0.6 är installerat.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen: Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.3.4

Kompatibel med Adobe Commerce: Adobe Commerce lokalt/Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.3.4-2.3.5-p2

NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

När du använder Elasticsearch 6 för att söka efter SKU som innehåller ett bindestreck (-) returneras för många resultat.

Steg som ska återskapas:

  1. Gå till butiken.

  2. I sökfältet anger du en sträng som innehåller ett bindestreck, till exempel "WS-M-Blue".

Förväntat resultat:

Returnerar endast WS-M-Blue.

Faktiskt resultat:

Returnerar alla SKU:er som börjar med WS.

Lappningsinformation

MDVA-28993-korrigeringen innehåller följande korrigeringar och förbättringar:

  • implementerar den nya funktionen"Minimum should match" och partiell sökning för Elasticsearch-motorn. Konfigurationsinformation finns i Konfigurerar katalogsökning i vår användarhandbok.
  • partiell sökning i Elasticsearch
  • åtgärdar problemet"sökningar med bindestreck" som beskrivs ovan.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra patchar som finns i QPT finns i Patchar tillgängliga i QPT -avsnitt.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a