MDVA-37362: Konfigurerbara produktalternativ är tomma i GraphQL-svar

MDVA-37362-korrigeringen löser problemet där konfigurerbara produktalternativvärden och variantattributvärden är tomma i GraphQL-svaret. Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT (Quality Patches Tool) v.1.0.23 är installerat. Observera att problemet schemaläggs att åtgärdas i Adobe Commerce version 2.4.3.

Berörda produkter och versioner

 • Korrigeringen har utformats för Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.4.2
 • Korrigeringen är även kompatibel med Adobe Commerce lokalt och Adobe Commerce i molninfrastrukturen 2.3.4 - 2.4.2-p1
NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Steg som ska återskapas:

 1. Skapa en ny källa och en ny resurs som tilldelats den nya källan.
 2. Lager > Inställningar > Konfiguration > Katalog > Lager > ProduktStock-alternativ > Hantera Stock: JA.
 3. Skapa en konfigurerbar produkt och tilldela produktens kvantitet med det nya lagret som skapades i steg 1.
 4. Indexera om.
 5. Begär GraphQL.
 6. Begäran:
{
 products(filter: { sku: { eq: "test-config-product" } }) {
  items {
   id
   attribute_set_id
   name
   sku
   __typename
   price_range{
    minimum_price{
     regular_price{
      value
      currency
     }
    }
   }
   categories {
    id
   }
   ... on ConfigurableProduct {
    configurable_options {
     id
     attribute_id_v2
     label
     position
     use_default
     attribute_code
     values {
      value_index
      label
     }
     product_id
    }
    variants {
     product {
      id
      name
      sku
      attribute_set_id
      ... on PhysicalProductInterface {
       weight
      }
      price_range{
       minimum_price{
        regular_price{
         value
         currency
        }
       }
      }
     }
     attributes {
      uid
      label
      code
      value_index
     }
    }
   }
  }
 }
}

Förväntade resultat:

Alternativvärden och attribut ska finnas i svaret.

Faktiska resultat:

{
 "data": {
  "products": {
   "items": [
    {
     "id": 2048,
     "attribute_set_id": 4,
     "name": "Test Configurable Product",
     "sku": "test-config-product",
     "__typename": "ConfigurableProduct",
     "price_range": {
      "minimum_price": {
       "regular_price": {
        "value": 100,
        "currency": "USD"
       }
      }
     },
     "categories": [
      {
       "id": 3
      }
     ],
     "configurable_options": [
      {
       "id": 296,
       "attribute_id_v2": 93,
       "label": "Color",
       "position": 1,
       "use_default": false,
       "attribute_code": "color",
       "values": [],
       "product_id": 2048
      },
      {
       "id": 297,
       "attribute_id_v2": 186,
       "label": "Size",
       "position": 0,
       "use_default": false,
       "attribute_code": "size",
       "values": [],
       "product_id": 2048
      }
     ],
     "variants": [
      {
       "product": {
        "id": 2051,
        "name": "Test Configurable Product-M-Black",
        "sku": "test-config-product-M-Black",
        "attribute_set_id": 4,
        "weight": null,
        "price_range": {
         "minimum_price": {
          "regular_price": {
           "value": 100,
           "currency": "USD"
          }
         }
        }
       },
       "attributes": []
      },
      {
       "product": {
        "id": 2052,
        "name": "Test Configurable Product-M-Blue",
        "sku": "test-config-product-M-Blue",
        "attribute_set_id": 4,
        "weight": null,
        "price_range": {
         "minimum_price": {
          "regular_price": {
           "value": 100,
           "currency": "USD"
          }
         }
        }
       },
       "attributes": []
      },
      {
       "product": {
        "id": 2049,
        "name": "Test Configurable Product-S-Black",
        "sku": "test-config-product-S-Black",
        "attribute_set_id": 4,
        "weight": null,
        "price_range": {
         "minimum_price": {
          "regular_price": {
           "value": 100,
           "currency": "USD"
          }
         }
        }
       },
       "attributes": []
      }
     ]
    }
   ]
  }
 }
}

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra korrigeringsfiler som finns i QPT-verktyget finns i Patchar tillgängliga i QPT-verktyget -avsnitt.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a