MDVA-36853: Inga bilder läses in från stora mediegallerier

Korrigeringen MDVA-36853 åtgärdar problemet när inga bilder läses in eftersom widgeten för sidbyggarmediegalleri inte läses in när du har en stor mediekatalog.

Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT (Quality Patches Tool) 1.0.22 är installerat. Patch-ID:t är MDVA-36853. Observera att problemet schemaläggs att åtgärdas i Adobe Commerce version 2.4.3.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen: Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.4.2

Kompatibel med Adobe Commerce: Adobe Commerce lokalt och Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.4.2

NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Steg som ska återskapas:

  1. Ange Aktivera gammalt mediegalleri = Ja in Admin > Stores > Configuration > Advanced > System > Media gallery.
  2. Navigera till Innehåll > Block och skapa ett nytt CMS-block eller redigera ett befintligt CMS-block.
  3. Klicka på Redigera med PageBuilder -knappen.
  4. Lägg till ett mediaelement.
  5. Klicka på Välj från galleri -knappen.

Förväntade resultat:

Widgeten för mediegalleriet och mediegalleribilderna läses in som förväntat.

Faktiska resultat:

Både mediegalleriwidgeten och mediegalleribilderna läses inte in när du har en stor pub/media/catalog/product/cache/ katalog.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar, beroende på vilken Adobe Commerce-produkt du använder, för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra korrigeringsfiler som finns i QPT-verktyget finns i Patchar tillgängliga i QPT-verktyget -avsnitt.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a