MDVA-23845: Det går inte att förhandsgranska e-postmallen när JS-minification är aktiverat

Korrigeringen MDVA-23845 Magento åtgärdar problemet när det inte går att förhandsgranska e-postmallen i Admin när JS-minification är aktiverat.

Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT (Quality Patches Tool) 1.0.20 är installerat. Korrigerings-ID är MDVA-23845. Observera att problemet korrigerades i Magento version 2.3.5.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Magento-versionen: Magento Commerce Cloud 2.3.3

Kompatibel med Magento-versioner: Magento Commerce och Magneto Commerce Cloud 2.3.2-2.3.4-p2

NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Steg som ska återskapas :

  1. Aktivera JS-miniatyr in Admin > Stores > Configuration > JavaScript Settings > Minify JavaScript Files = Ja .
  2. Byt Magento till produktionsläge.
  3. Gå till Admin > Marknadsföring > Kommunikation > E-postmallar .
  4. Klicka Lägg till ny mall .
  5. Välj Ny beställning mall.
  6. Klicka på Läs in mall -knappen.
  7. Fyll uppåt Mallnamn med Ny beställning.
  8. Klicka på Spara mall -knappen.
  9. I stödrastret för e-postmallar klickar du på Förhandsgranska i Åtgärder kolumn.

Förväntade resultat :

Förhandsgranskningen av e-postmallen visas som förväntat i det öppna popup-fönstret.

Faktiska resultat :

Förhandsgranskningen av e-postmallen visas inte i det öppna popup-fönstret. Popup-fönstret är tomt och JS-fel kan visas.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på vilken Magento-produkt du använder för att tillämpa enskilda patchar:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra korrigeringsfiler som finns i QPT-verktyget finns i Patchar tillgängliga i QPT-verktyget -avsnitt.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a