MDVA-33614-korrigering: Det går inte att spara sidan Terms

MDVA-33614-korrigeringen åtgärdar ett problem där det inte går att spara redigeringar på Terms-sidan eftersom Page Builder genererar följande fel: Ett fel uppstod när Page Builder startades. Kontakta din tekniska support. Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT (Quality Patches Tool) 1.0.19 är installerat. Korrigerings-ID är MDVA-33614. Observera att problemet har åtgärdats i Adobe Commerce 2.4.2.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen: Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.4.1

Kompatibel med Adobe Commerce: Adobe Commerce lokalt och Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.4.1

NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Det går inte att spara redigeringar på sidan Termer eftersom Page Builder genererar ett fel.

Steg som ska återskapas:

  1. Gå till Commerce Admin INNEHÅLL > Elements > Sidor.
  2. Välj sidan Termer.
  3. Klicka Redigera.
  4. Redigera och klicka Spara.

Förväntat resultat:

Sidan sparas utan fel.

Faktiskt resultat:

Följande fel visas: Ett fel uppstod när Page Builder startades. Kontakta din tekniska support.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra korrigeringsfiler som finns i QPT-verktyget finns i Patchar tillgängliga i QPT -avsnitt.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a