MDVA-34695: Produkter och kategorier visas inte

MDVA-34695-korrigeringen löser problemet där produkter och kategorier inte visas i kategorirutnätet i Admin. Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT (Quality Patches Tool) 1.0.18 är installerat. Korrigerings-ID är MDVA-34695. Observera att problemet har åtgärdats i Adobe Commerce version 2.4.3.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen:

Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.3.4

Kompatibel med Adobe Commerce:

Adobe Commerce lokalt och Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.3.0-2.4.0-p1

NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Negativa värden för children_count visas i databasen när du har tagit bort kategorier.

Steg som ska återskapas:

 1. Logga in på Admin Backend.
 2. Navigera till Katalog > Kategorier.
 3. Klicka Lägg till underkategori.
 4. Ange kategorinamn = Överordnad 1 och sedan Spara.
 5. Klicka Lägg till underkategori.
 6. Ange kategorinamn = Underordnad 1 och sedan Spara.
 7. Klicka Lägg till underkategori.
 8. Ange kategorinamn = Underordnad 2 och sedan Spara.
 9. Klicka Lägg till underkategori.
 10. Ange kategorinamn = Underordnad 3 och sedan Spara. I det här läget bör den här kategorin ha en nivå = 5.
 11. Klicka på Underordnad 1 kategori.
 12. Ta bort kategorin.

Förväntade resultat:

Kategorirutnätet visar produkter och kategorier som förväntat.

Faktiska resultat:

Kategorirutnätet är tomt. Kontrollera catalog_category_entity i databasen. Observera att children_count blev negativ.

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra patchar som finns i QPT finns i Patchar tillgängliga i QPT -avsnitt.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a