Quality Patches Tool (QPT) v1.0.17 - översikt

Detta underavsnitt innehåller en detaljerad beskrivning av de problem som åtgärdats av patcharna i Quality Patches Tool (QPT) v1.0.17.

QPT v1.0.17 innehåller följande patchar:

  1. MDVA-34012: Åtgärdar problemet där Använd standardvärde kryssrutan rensas när de schemalagda ändringarna har tillämpats. Problemet uppstår när de schemalagda ändringarna inte längre gäller.
  2. MDVA-34850: Korrigerar problemet där färgrutorna inte genomskärs när lagret når "0" och inte syns på PDP-länken (Product Details Page) till andra färgrutor i lager.
  3. MDVA-34867: Korrigerar problemet där värden för ett villkorsfält som angetts för en schemalagd uppdatering inte sparas.
  4. MDVA-34943: Korrigerar problemet där snabbbeställning cachelagrar de SKU:er som angetts tidigare.
  5. MDVA-35064: Korrigerar problemet där URL-omskrivningar inte genereras för konfigurerbara produkter som skapas via API.
  6. MDVA-35092: Åtgärdar ett problem där användare inte kan lägga till Vimeo videoklipp på grund av inaktuella Vimeo API.
  7. MDVA-35197: Korrigerar problemet där ett fel uppstår när du lägger till i kundvagn med GraphQL om tidigare tillagda produkter inte finns i lager.

Använd menyn till vänster för att navigera till en viss korrigeringssida.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a