MDVA-20376: ingen sådan enhet med customerId

MDVA-20376-korrigeringen löser problemet med ett Ingen sådan entitet med customerId = 1 fel för inloggade kunder efter orderplacering. Den här korrigeringen är tillgänglig när QPT (Quality Patches Tool) 1.0.13 är installerat. Observera att problemet har åtgärdats i Adobe Commerce version 2.3.4.

Berörda produkter och versioner

Korrigeringen skapas för Adobe Commerce-versionen:

Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.3.2

Kompatibel med Adobe Commerce:

Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.3.2 - 2.3.3-p1

NOTE
Patchen kan bli tillämplig på andra versioner med nya Quality Patches Tool-versioner. Om du vill kontrollera om patchen är kompatibel med din Adobe Commerce-version uppdaterar du magento/quality-patches till den senaste versionen och kontrollera om Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida. Använd patch-ID:t som söknyckelord för att hitta patchen.

Problem

Inloggade kunder får Ingen sådan entitet med customerId = 1 fel efter orderplacering.

Steg som ska återskapas:

  1. Navigera till butiken och logga in som en registrerad användare.
  2. Beställ.
  3. I CLI går du till var/log så ser du exception.log -fil.

Förväntade resultat:

Inga fel ska visas i loggarna som förväntat.

Faktiska resultat:

Undantagsloggen fylls med fel som liknar:

report.CRITICAL: No such entity with customerId = 1 {"exception":"[object] (Magento\\Framework\\Exception\\NoSuchEntityException(code: 0): No such entity with customerId = 1 at /mnt/data/home/nyarlaga/dev/232/vendor/magento/framework/Exception/NoSuchEntityException.php:50)"} []

Tillämpa korrigeringen

Använd följande länkar beroende på distributionsmetod för att tillämpa enskilda korrigeringsfiler:

Relaterad läsning

Mer information om verktyget för kvalitetskorrigeringar finns i:

Mer information om andra patchar som finns i QPT finns i Patchar tillgängliga i QPT i vår dokumentation för utvecklare.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a