Obs för Adobe Commerce - översikt

Observation for Adobe Commerce är en New Relic-nördlet för att se hur din Adobe Commerce-webbplats ser ut, både för den aktuella och för tidigare versioner. En nördlet är en anpassad applikation som byggts med New Relic One programmeringsbarhet.

Fliken Sammanfattning av observationer för Adobe Commerce är avsedd att snabbt se några av de problem som webbplatser upplever för att hjälpa dig att automatiskt lösa eller identifiera potentiella orsaker till platsproblem. De extra flikarna ger mer detaljerad information om komponenttjänster, databaser, infrastruktur och processlägen.

Om du vill se en komplett guide om hur du använder observationer för Adobe Commerce om molninfrastruktur går du till Observation för Adobe Commerce i Experience League.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a