Översikt över butiksalternativ och konfigurationshantering

Det finns många sätt att anpassa din butik, till exempel genom att lägga till ett anpassat tema, installera ett tillägg eller använda en specifik konfiguration i olika miljöer i molnet. Du kan konfigurera inställningar för specifika tjänster direkt i mellanlagrings- och produktionsmiljöer. Du kan konfigurera flera webbplatser och butiker. Med Store-konfigurationen kan du konfigurera de här alternativen i din lokala arbetsstation och distribuera specifika inställningar i olika miljöer.

Använd magento-cloud url kommando och svara på uppmaningarna. Du kan också hitta URL:en i Cloud Console under Åtkomstplats.

Konfigurera butiksalternativ

Butiksalternativen är följande:

Konfigurera tjänster och integreringar

Det finns specifika konfigurationsfiler som hanterar vissa distributionsbeteenden för fjärrmiljöer. Du kan läsa dessa ämnen separat:

Konfigurationshantering

När du har konfigurerat butiksalternativ, tjänster och integreringar kan du använda konfigurationshantering för att distribuera dessa konfigurationer i alla miljöer på ett enhetligt sätt och med minimala driftavbrott. Se Konfigurationshantering.

recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26