Sessionshantering

Sessionshantering är en bästa praxis för att förhindra denial of service (DoS) för API-säkerhet. En session representerar den tid en besökare tillbringar på din webbplats och är inte relaterad till hur länge administratörsanvändare eller -kunder är inloggade på sina konton.

En session är en sekvens av nätverks-HTTP-begäran och svarstransaktioner som är associerade med samma användare. Det är ett sätt att associera en klient (Admin) med deras data när de ansluter till servern. Sessioner används för att skapa variabler, t.ex. åtkomsträttigheter och lokaliseringsinställningar, som gäller för varje interaktion en användare har med ett webbprogram under sessionen.

Sessionsstorlek

Använd följande konfigurationsinställningar för att begränsa den maximala sessionsstorleken för administratörer och butiksbesökare:

 • Max Session Size in Admin—Begränsa den maximala sessionsstorleken i byte. Använd 0 för att inaktivera.
 • Max Session Size in Storefront—Begränsa den maximala sessionsstorleken i byte. Använd 0 för att inaktivera.
TIP
Båda inställningarna mäts i byte och är som standard 256000 byte (eller 256 kB).

Så här konfigurerar du maximal sessionsstorlek:

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

 2. Expandera på den vänstra panelen Advanced och välja System.

 3. Expandera Expansionsväljare den Security för att komma åt sessionsinställningarna.

  Sessionsinställningar {width="600" modal="regular"}

 4. Ange nya sessionsstorlekar i byte.

  note warning
  WARNING
  Om värdet är för lågt kan det orsaka problem. Om du anger något av alternativen under standardvärdet 256000 byte visas ett varningsmeddelande. Klicka No ​ändrar systemet värdet till 256000.
 5. Klicka på Save Config.

Administratörssessioner

Om du överskrider den maximala sessionsstorleken visas ett felmeddelande och sessionsstorleksbegränsningen loggas till var/log katalog.

Om du förlorar åtkomsten till administratören efter att du har angett sessionsstorleken för låg kan du återställa konfigurationen med CLI:

bin/magento config:set system/security/max_session_size_admin 256000

Sessioner i butiker

Om du överskrider den maximala sessionsstorleken visas inget fel, men systemet loggar begränsningar för sessionsstorlek till var/log katalog.

Sessionsvalidering

Med Adobe Commerce och Magento Open Source kan du validera sessionsvariabler som en skyddsåtgärd mot eventuella sessionsfixeringsattacker eller försök att förgifta eller kapa användarsessioner. Inställningarna för sessionsvalidering avgör hur sessionsvariabler valideras under varje butiksbesök och om sessions-ID inkluderas i butikens URL.

Teknisk information finns på Använd Redis för sessionslagring i Konfigurationshandbok.

Allmän konfiguration - validering av webbsession

Valideringen kontrollerar att besökarna är de som de säger att de är genom att jämföra värdet i valideringsvariablerna med sessionsdata som lagras i $_SESSION data för användaren. Valideringen misslyckas om informationen inte överförs som förväntat och motsvarande variabel är tom. Beroende på inställningarna för sessionsvalidering avslutas klientsessionen omedelbart om en sessionsvariabel misslyckas i valideringsprocessen.

Om du aktiverar alla valideringsvariabler kan du förhindra attacker, men det kan även påverka serverns prestanda. Som standard är all sessionsvariabelvalidering inaktiverad. Vi rekommenderar att du experimenterar med inställningarna för att hitta den bästa kombinationen för din Adobe Commerce- eller Magento Open Source-installation. Att aktivera alla valideringsvariabler kan visa sig vara onödigt begränsande och kan förhindra åtkomst till kunder som har internetanslutningar som passerar genom en proxyserver eller som kommer bakom en brandvägg. Mer information om sessionsvariabler och hur de används finns i systemadministrationsdokumentationen för ditt Linux®-system.

Så här konfigurerar du sessionsvalideringen:

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

 2. Expandera på den vänstra panelen General ​och välja Web.

 3. Expandera Expansionsväljare den Session Validation Settings -avsnitt.

 4. Ange vart och ett av konfigurationsalternativen:

  • Validate REMOTE_ADDR — Ställ in på Yes för att verifiera att IP-adressen för en begäran matchar det som lagras i $_SESSION variabel.

  • Validate HTTP_VIA — Ställ in på Yes för att verifiera att proxyadressen för en inkommande begäran matchar det som lagras i $_SESSION variabel.

  • Validate HTTP_X_FORWARDED_FOR — Ställ in på Yes verifiera att den vidarebefordrade adressen för en begäran matchar det som lagras i $_SESSION variabel.

  • Validate HTTP_USER_AGENT — Ställ in på Yes för att verifiera att webbläsaren eller enheten som används för att få åtkomst till butiken under en session matchar det som lagras i $_SESSION variabel.

 5. När du är klar klickar du på Save Config.

Administratörssessionens livstid

Som en säkerhetsåtgärd Administratör är inställt på timeout efter 900 sekunders (15 minuter) tangentbordsinaktivitet. Du kan justera sessionens livstid så att den passar din arbetsstil.

Så här justerar du administratörssessionens livstid:

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

 2. Rulla ned och expandera Advanced i den vänstra panelen.

 3. Klicka på Admin.

 4. Expandera Expansionsväljare den Security-avsnitt.

 5. För Admin Session Lifetime (seconds) anger du antalet sekunder som en session förblir aktiv innan timeout inträffar.

  Avancerad konfiguration - Säkerhetsinställningar för administratör {width="600" modal="regular"}

 6. När du är klar klickar du på Save Config.## Administratörssessionslivstid

Som en säkerhetsåtgärd Administratör är inställt på timeout efter 900 sekunders (15 minuter) tangentbordsinaktivitet. Du kan justera sessionens livstid så att den passar din arbetsstil.

Så här justerar du administratörssessionens livstid:

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

 2. Rulla ned och expandera Advanced i den vänstra panelen.

 3. Klicka på Admin.

 4. Expandera Expansionsväljare den Säkerhet -avsnitt.

 5. För Admin Session Lifetime (seconds) anger du antalet sekunder som en session förblir aktiv innan timeout inträffar.

  Avancerad konfiguration - Säkerhetsinställningar för administratör {width="600" modal="regular"}

 6. När du är klar klickar du på Save Config.

recommendation-more-help
d3c62084-5181-43fb-bba6-1feb2fcc3ec1