Referens för kunddataattribut

I följande tabell visas attributen från en typisk export av kundens huvudfil och kundadresser. Installationen som användes för att exportera dessa data har två webbplatser och flera butiksvyer, med exempeldata installerade.

Varje attribut, eller fält, representeras i CSV-filen som en kolumn, och kundposter representeras av rader. Kolumner som börjar med ett understreck är tjänstenheter som innehåller egenskaper eller komplexa data.

Kundens huvudfil

Attribut
Beskrivning
email
Kundens e-postadress.
_website
_store
confirmation
Bekräftelseflagga.
created_at
Datumet då kundkontot skapades.
created_in
Butiksvyn där kontot skapades.
disable_auto_group_change
Avgör om kundgrupper kan tilldelas dynamiskt under moms-ID-validering.
dob
Kundens födelsedatum.

Viktigt: ​I enlighet med gällande säkerhets- och integritetspraxis bör du granska lagring och bearbetning av kundernas fullständiga födelsedatum (månad, dag, år). Vid insamling med andra personliga identifierare (t.ex._fullständigt namn _) utgör detta en potentiell juridisk risk och säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att man begränsar lagringen av kundernas födelsedatum och istället föreslår att man använder kundens födelseår som ett alternativ.
firstname
Kundens förnamn.
gender
Kundens kön.
group_id
ID för kundgruppen där kunden är tilldelad.
lastname
Kundens efternamn.
middlename
Kundens mellannamn eller mellaninitial.
password_hash
Lösenordshash
prefix
Alla prefix som används med kundens namn (till exempel Mr., Ms., Mrs.och Dr.).
rp_token
Återställ lösenordstoken.
rp_token_created_at
Datum när lösenordet återställdes.
store_id
Butiks-ID
suffix
Alla suffix som används med kundens namn (till exempel Jr., Sr.och Esquire).
taxvat
website_id
Webbplats-ID för webbplatsen där kundkontot skapades.
password
Kundens lösenord.

Kundadresser

Attribut
Beskrivning
_website
_email
_entity_id
city
Ort där kundadressen finns.
company
Företagsnamn, om tillämpligt för den här adressen.
country_id
Det land-ID där kundadressen finns.
fax
Kundens faxnummer, om tillämpligt.
firstname
Kundens förnamn.
lastname
Kundens efternamn.
middlename
Kundens mellannamn eller mellaninitial.
postcode
Postnumret där kundadressen finns.
prefix
Alla prefix som används med kundens namn (till exempel Mr., Ms., Mrs.och Dr.).
region
Regionen där kundadressen finns.
region_id
Region-ID
street
Kundens gatuadress. En andra rad av gatuadressen är tillgänglig om den anges i konfigurationen.
suffix
Om det används, det suffix som är associerat med kundens namn (till exempel Jr., Sr., eller III).
telephone
Kundens telefonnummer som är kopplat till adressen.
vat_id
Moms-ID är en intern identifierare för kundens momsregistreringsnummer när det används vid momsvalidering.
vat_is_valid
vat_request_date
vat_request_id
vat_request_success
_address_default_billing_
Identifierar standardfaktureringsadressen. Värdet för 1 anger att adressen är kundens standardfaktureringsadress. Värden: 1 / 0
_address_default_shipping_
Identifierar standardleveransadressen. Värdet för 1 anger att adressen är kundens standardleveransadress. Värden: 1 / 0
recommendation-more-help
d3c62084-5181-43fb-bba6-1feb2fcc3ec1