Åtgärdsloggarkiv

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiv funktion i Adobe Commerce (Läs mer)

Administratörens åtgärder-arkiv visar CSV-loggfiler som lagras på servern. I konfigurationen kan du ange hur länge loggposterna ska lagras och hur ofta de ska arkiveras. Som standard innehåller filnamnet aktuellt datum i ISO-format: yyyyMMddHH

NOTE
Loggarkivering kräver att ett cron-jobb har konfigurerats.

Konfigurera loggarkivet

 1. Gå till Stores > Settings>Configuration ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Expandera Advanced i den vänstra panelen och välj System.

 3. Expandera Expansionsväljaren i avsnittet Admin Actions Log Archiving och ange följande alternativ:

  • Log Entry Lifetime, Days - Ange det antal dagar som du vill behålla loggposterna i databasen innan de tas bort.
  • Log Archiving Frequency - Ange som Daily, Weekly eller Monthly.

  Avancerad konfiguration - arkivering av administratörsåtgärdslogg {width="600" modal="regular"}

  En detaljerad lista över konfigurationsinställningarna finns i Arkivering av administratörsåtgärdslogg i Konfigurationsreferens.

 4. Klicka på Save Config när du är klar.

Visa arkivet

Gå till System > Actions Logs>Archive ​på sidofältet_ Admin _.

Åtgärdsloggarkiv

recommendation-more-help
d3c62084-5181-43fb-bba6-1feb2fcc3ec1