Adresssökning vid utcheckning

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

Dina kunder kan ha många sparade adresser och information i adressboken, särskilt regelbundet, som returnerar kunder eller företag som gör flera beställningar och leveransställen. Att visa många adresser kan göra att det går långsammare att läsa in checkar ut och att processerna utförs avsevärt, vilket ger en negativ shoppingupplevelse. Vi rekommenderar att du aktiverar och konfigurerar adresssökningen för din webbplats för att öka svarstiden för utcheckning.

NOTE
Adresssökning är inte aktiverat som standard. Du kan konfigurera den här funktionen så att den inkluderar funktionerna på din webbplats.

När den här funktionen är aktiverad och kundens antal sparade adresser uppfyller eller överskrider den konfigurerade gränsen, är Leverans och Granska och betala visas endast en adress (standard). Kunden kan ändra den valda adressen genom att klicka på Ändra adress och söker sedan efter rätt adress efter ort, stat, gata eller postnummer. Den här funktionen stöder även adressval för utcheckning av presentregister.

Utcheckning med sparade leveransadresser visas

Om kunden inte har någon standardleveransadress Leverans sidvisning Ingen adress har valts. I så fall måste kunden klicka Ändra adress för att välja en sparad adress eller klicka på Ny adress för att lägga till och markera en adress innan du fortsätter med utcheckningen. Om kunden inte har någon standardfaktureringsadress visas Granska och betala visas den adress som valts för leverans tillsammans med Ändra adress alternativ.

Utcheckning utan vald adress

Låst adresssökning efter citattecken

Adobe Commerce B2B (Endast för Adobe Commerce B2B)

Om du aktiverar adresssökning påverkas även utcheckningen av order som skapas från offerter där kundens antal sparade adresser uppfyller eller överskrider den konfigurerade gränsen. När offerten är klar och kunden går vidare till kassan visas endast den valda leveransadressen. På sidan visas också ett meddelande om att leveransadressen är låst och endast kan ändras i offerten.

Leveransadress låst för en offert

Aktivera adresssökning

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

 2. Expandera på den vänstra panelen Sales och välja Checkout.

 3. Expandera Expansionsväljare den Checkout Options -avsnitt.

  Konfiguration - Utcheckningsalternativ {width="700" modal="regular"}

  En detaljerad beskrivning av de här konfigurationsinställningarna finns i Utcheckningsalternativ i Referenshandbok för konfiguration.

 4. Ange Enable Address Search till Yes.

 5. Om du vill ange tröskelvärdet för att ta med adresssökningsfunktionen anger du Number of Customer Addresses Limit alternativ.

  Rensa Use system value om du vill göra den här ändringen.

  När kundens antal sparade adresser uppfyller eller överskrider denna gräns visas antingen standardadressen (om kunden har en) eller Ingen adress har valts med Ändra adress alternativ. Standardgränsen är 10.

 6. Klicka på Save Config.

recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1