Försäljningsrapporter

I urvalet av försäljningsrapporter ingår beställningar, moms, fakturerad, leverans, återbetalningar, kuponger och PayPal-kvittning.

Rapportfilter

Du kan generera en försäljningsrapport för en hel webbplats eller för en butik. Försäljningsrapporterna kan filtreras efter tidsintervall, datum och status.

w-600
Försäljningsrapportfilter

Om du vill filtrera en försäljningsrapport anger du följande alternativ:

Alternativ
Beskrivning
Date Used
Anger vilka data som ska användas för rapporten.
Period
Den period för vilken data används: Dag/månad/år.
From/To
Används för att definiera sökdata efter start- och slutdatum.
Order Status
Anger orderstatus
Empty Rows
Anger om tomma rader ska läggas till i rapporten.

Orders Report

The Orders Report innehåller antalet beställningar som gjorts och annullerats, med totalsummor för försäljning, fakturerade, återbetalda, inbetalda skatter, fraktkostnader och rabatter.

 1. Administratör sidebar, gå till Reports > Sales>Orders.

 2. I Filter väljer du alternativ för rapporteringsperiod och orderstatus som används för att fylla i rapporten.

 3. Klicka på Show Report.

w-600
Poster för orderrapporter

Tax Report

The Tax Report innehåller momsregel, momssats, antal order och momsbelopp.

 1. Administratör sidebar, gå till Reports > Sales>Tax.

 2. I Filter väljer du alternativ för rapporteringsperiod och orderstatus som används för att fylla i rapporten.

 3. Klicka på Show Report.

w-600
Skatterapport

Invoice Report

The Invoice Report omfattar antalet order och fakturor under tidsperioden, med fakturerade, betalda och obetalda belopp.

 1. Administratör sidebar, gå till Reports > Sales>Invoiced.

 2. I Filter väljer du alternativ för rapporteringsperiod och orderstatus som används för att fylla i rapporten.

 3. Klicka på Show Report.

w-600
Fakturarapport

Shipping Report

The Shipping Report innehåller antalet beställningar för transportföretaget eller leveransmetoden, inklusive belopp för total försäljning och total frakt.

 1. Administratör sidebar, gå till Reports > Sales>Shipping.

 2. I Filter väljer du alternativ för rapporteringsperiod och orderstatus som används för att fylla i rapporten.

 3. Klicka på Show Report.

w-600
Leveransrapport

Refunds Report

The Refunds Report innehåller antalet återbetalningsorder samt totalt belopp som återbetalas online och offline.

 1. Administratör sidebar, gå till Reports > Sales>Refunds.

 2. I Filter väljer du alternativ för rapporteringsperiod och orderstatus som används för att fylla i rapporten.

 3. Klicka på Show Report.

w-600
Återbetalningsrapport

Coupons Report

The Coupons Report omfattar varje kupongkod som används under angivet tidsintervall, relaterad prisregel och antal gånger som används, med summor och delsummor för försäljning och rabatter.

 1. Administratör sidebar, gå till Reports > Sales>Coupons.

 2. I Filter väljer du alternativ för rapporteringsperiod och orderstatus som används för att fylla i rapporten.

 3. Klicka på Show Report.

Mer information om hur du använder Coupons Report om du vill samla in data för era marknadsföringskampanjer kan du läsa Kupongrapportering i Handbok för marknadsföring och reklam.

PayPal Settlement Reports

The [PayPal-kvittningsrapporter] sidan innehåller typ av händelse, t.ex. en debetkortstransaktion, start- och avslutsdatum, bruttobelopp och tillhörande avgifter. Rapporten kan uppdateras automatiskt med de senaste data från PayPal. Det finns filtreringsalternativ för datumintervall, handelskonto, transaktions-ID, faktura-ID eller PayPal-referens-ID.

Administratör sidebar, gå till Reports > Sales>PayPal Settlement.

w-600
Rapport över PayPal-kvittning

Mer information om hur du använder PayPal Settlement Reports för att få information om varje PayPal-transaktion som påverkar kvittningen av medel, se PayPal-kvittningsrapporter i Butiks and Purchase Experience Guide.

Braintree Settlement Report

The Braintree Kvittningsrapporten kan filtreras efter skapandedatum, belopp, status, transaktionstyp, betalningstyp, transaktions-ID, order-ID, PayPal-betalnings-ID, typ, handlarkonto-ID eller kvittningsbatch-ID. Rapporten innehåller transaktions-ID, beställnings-ID, PayPal-betalnings-ID, typ, skapandedatum, belopp, kvittningskod, status, kvittningssvarstext, återbetalning-ID, handlarkonto-ID, kvittningsbatch-ID och valuta.

Administratör sidebar, gå till Reports > Sales>Braintree Settlement.

Exportera rapporter

 1. Om du vill exportera rapporten väljer du filtyp: Excel XML eller CSV

 2. Klicka på Export.

Uppdatera statistik

För att minska prestandapåverkan av att generera försäljningsrapporter Commerce beräknar och lagrar den statistik som krävs för varje rapport. I stället för att räkna om statistiken varje gång en rapport genereras används den lagrade statistiken, såvida du inte uppdaterar statistiken. Om du vill inkludera de senaste uppgifterna måste rapportstatistiken uppdateras innan en försäljningsrapport genereras.

w-700
Uppdatera statistik
 1. Administratör sidebar, gå till Reports > Statistics>Refresh Statistics.

 2. Markera kryssrutan för varje rapport som ska uppdateras i listan.

 3. Ange Actions kontrollera något av följande:

  • Refresh Lifetime Statistics
  • Refresh Statistics for the Last Day
 4. Klicka på Submit.

recommendation-more-help
31746fd0-1ead-45b5-9192-1aaf582c5f66