PSD2-kompatibilitet

Från och med 14 september 2019 kräver EU att alla handlare i EU och Storbritannien uppfyller kraven för stark kundautentisering (SCA) i direktivet om betaltjänster (PSD2). Handelsföretag i alla andra länder uppmuntras att följa PSD2 som en god praxis.

NOTE
Detta ämne är avsett endast i informationssyfte och ska inte tolkas som juridisk rådgivning. Om du vill ta reda på om och hur ditt företag ska uppfylla några juridiska skyldigheter kontaktar du ditt juridiska ombud.

Stark kundautentisering är en nyckelkomponent i PSD2 och kräver två av följande:

  • Något som bara kunden har (lösenord eller PIN-kod)
  • Något som bara kunden känner till (unik säkerhetstoken som genereras via telefon eller nyckelfob)
  • Något som bara kunden är (biometrisk autentisering som fingeravtryck eller ansiktsigenkänning)

Europeiska banker får neka betalningar som inte uppfyller kraven. Lågrisk- och lågvärdestransaktioner kan dock fortfarande accepteras, och efterföljande betalningar i en återkommande prenumeration.

På grund av den här betydande förändringen och för att säkerställa att kundbetalningar inte nekas har Adobe infört följande ändringar och rekommendationer för interna Commerce-betalningsintegreringar.

Betalningssätt
Efterlevnadskrav
PayPal
För de flesta PayPal-lösningar krävs ingen åtgärd för att uppfylla PSD 2, eftersom kraven hanteras av PayPal. Information om specifika lösningar finns i anteckningen överst i varje PayPal-avsnitt.
Braintree
Från och med övergången till det installerade tillägget i 2.4.0 hanteras kraven i den medföljande betalningsmodulen Braintree och inga åtgärder krävs för att uppfylla PSD 2.

Obs! ​Gör något av följande om du vill följa PSD2 med huvudintegreringen i tidigare versioner:
- (rekommenderas) Installera det officiella tillägget för betalningsintegration för Braintree från Adobe Commerce Marketplace{:target="_blank"}.
- Aktivera och konfigurera betalningsmetoden Braintree i konfigurationen Commerce.

Dessa tidigare kärnintegreringar stöder 3D Secure 2.0-verifiering. Implementeringar av Braintree som körs på JavaScript SDK v2 har dock inte stöd för 3D Secure 2.0.
Övriga
För alla andra betalningsintegreringar ska du kontrollera de tillgängliga tilläggen på Commerce Marketplace{:target="_blank"}. Be din betalningsleverantör att rekommendera en lösning som stöder kraven för PSD2.
recommendation-more-help
31746fd0-1ead-45b5-9192-1aaf582c5f66