Kundprisregler

Kundprisreglerna tillämpar rabatter på artiklar i kundvagnen, baserat på en uppsättning villkor. Rabatten kan tillämpas automatiskt när villkoren är uppfyllda eller när kunden anger en giltig kupongkod. När rabatten används visas den i kundvagnen under delsumman. En kundprisregel kan användas efter behov för en säsong eller en befordran genom att ändra dess status och datumintervall.

NOTE
Om kupongregeln innehåller villkor som anger utcheckningsalternativ, t.ex. vissa leverans- eller betalningsmetoder, uppfylls villkoren endast i utcheckning när de specifika leverans-/betalningsmetoderna har valts. I så fall kan kupongen användas vid utcheckning i det sista steget.

Exempel på butik - kundvagn anv. kupong

Få tillgång till kundvagnsprisregler

 1. Administratör sidebar, gå till Marketing > Promotions>Cart Price Rules.

  Kundprisregel {width="700" modal="regular"}

 2. Om du har många regler använder du filteralternativen längst upp i varje kolumn för att effektivisera listan och klickar på Search för att tillämpa filtren.

 3. Om du vill ta bort alla filteralternativ och visa hela listan klickar du på Reset Filter.

 4. Uppdatera egenskaper för en regel:

  • Adobe Commerce (Endast Adobe Commerce) Klicka på Edit för att visa sidan Regelinformation.

  • Magento Open Source (Endast Magento Open Source) Klicka på regeln i listan för att visa sidan Regelinformation.

  Där kan du ändra inställningarna för linjen (ungefär som när du skapar en regel).

Filteralternativ efter kolumn

Kolumn
Beskrivning
ID
Ange text för att filtrera listan efter ett visst regel-ID-nummer.
Rule
Ange text för att filtrera listan baserat på det regelnamn som definierades när regeln skapades.
Coupon Code
Ange text för att filtrera listan baserat på det kodnamn som definierades när regeln skapades.
Priority
Fritextfält som filtrerar listan baserat på den prioritet som har definierats för en regel.
Status
Använd det här alternativet om du vill filtrera listan baserat på regelstatus (Active eller Inactive).
Web Site
Använd det här alternativet om du vill filtrera listan baserat på webbplatser som definierats för en regel.
Action
Adobe Commerce (Endast Adobe Commerce) Klicka på Edit för att visa Rule Information ​och uppdatera regelinställningarna (ungefär som att skapa en regel).
Start
Magento Open Source (Endast Magento Open Source) Använd fält i den dynamiska kalendern (To: ​och​ From:) om du vill filtrera listan baserat på regelns startdatum som det definierades när regeln skapades.
End
Magento Open Source (Endast Magento Open Source) Använd fält i den dynamiska kalendern (To: ​och​ From:) om du vill filtrera listan baserat på slutdatumet för regeln enligt definitionen när regeln skapades.

Använd Real-Time CDP målgrupper för att informera om kundvagnsregler

Lär dig hur activate Real-Time CDP målgrupper i er Adobe Commerce-instans för att informera om kundprisregler.

recommendation-more-help
d5ef48ad-708f-4ce5-a225-e7bb6053ded5