Lägg till sökning i presentregistret

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

The Widget kan du använda för att placera en sökruta i presentregistret var som helst i din butik. Du kan ange vilka sökalternativ som ska vara tillgängliga för kunder, till exempel namn, e-postadress och presentregister-ID. När kunden klickar på knappen Sök visas resultatet på söksidan i presentregistret. Om sökningen inte ger några resultat kan kunden försöka igen med andra parametrar.

Exempel på storefront - sökning i presentregistret {width="700" modal="regular"}

Konfigurera sökning i presentregistret

 1. Administratör sidebar, gå till Content > Elements>Widgets.

 2. Klicka på i det övre högra hörnet Add Widget.

 3. Välj Settings och gör följande:

  • Ange Type till Gift Registry Search.

  • Ange Design Theme till temat som används av butiken.

  • Klicka på Continue.

  Presentregister - sökinställningar {width="700" modal="regular"}

 4. I Storefront Properties ​gör du följande:

  • Ange en Widget Title för intern referens.

  • Ange Assign to Store Views till de butiksvyer där Gift Registry Search ska vara tillgängligt.

  • Ange Sort Order för att bestämma i vilken ordning som sökblocket i presentregistret ska visas när det finns andra block tilldelade till samma plats på sidan.

  Presentregister - butiksegenskaper {width="700" modal="regular"}

 5. I Layout Updates avsnitt, klicka Add Layout Update.

 6. Så här avgör du var presentregistersökningen ska visas i arkivet:

  • Ange Display On till de sidor i butiken där du vill att sökblocket i presentregistret ska visas.

  • Välj Categories där du vill att den ska visas.

  • Ange Container till den plats på sidan där sökblocket i presentregistret ska placeras.

  Presentregister - layoutuppdateringar {width="500" modal="regular"}

 7. Välj Widget Options.

 8. Om du vill se hur besökare på din webbplats kan söka efter presentregister väljer du så många av följande som gäller:

  • All Forms
  • Registrant Name Search
  • Registrant Email Search
  • Gift Registry ID Search

  Presentregister - widgetalternativ {width="700" modal="regular"}

 9. När du är klar klickar du på Save.

 10. När du uppmanas att uppdatera sidcachen klickar du på länken i meddelandet längst upp på arbetsytan och följer instruktionerna.

Fältbeskrivningar

Settings

Fält
Beskrivning
Type
Identifierar Gift Registry Search som typen av widget.
Design Theme
Temat som används av arkivet där Presentregistersökningen ska visas.

Storefront Properties

Fält
Beskrivning
Widget Title
Ett namn för intern referens.
Assign to Store Views
Identifierar de butiksvyer där presentregistersökningen ska vara tillgänglig.
Sort Order
Anger i vilken ordning Gift Registry Search-blocket ska visas om det finns andra block tilldelade till samma plats.

Layout Updates

Fält
Beskrivning
Display On
Ange de sidor eller typer av sidor där sökblocket i presentregistret visas.
Categories
Identifierar, om tillämpligt, kategorisidorna där Gift Registry Search visas.
Container
Anger det sidlayoutblock där Gift Registry Search placeras. Alternativen varierar beroende på mall och tema.

Widget Options

Fält
Beskrivning
Quick Search Form Types
Bestämmer vilka typer av sökningar som kan utföras med Gift Registry Search. Alternativ: All Forms / Registrant Name Search / Registrant Email Search / Gift Registry ID Search
recommendation-more-help
d5ef48ad-708f-4ce5-a225-e7bb6053ded5