Mallar för nyhetsbrev

Du kan skapa så många nyhetsbrevmallar du behöver för olika syften. Du kan skicka en veckas produktuppdatering, ett månatligt nyhetsbrev eller ett årsnyhetsbrev. Nyhetsbrevsmallar kan förberedas med HTML eller som oformaterad text. Till skillnad från HTML innehåller nyhetsbrev med vanlig text inga bilder, formaterad text eller formaterade länkar. I rutnätet anger kolumnen Malltyp om en mall är HTML eller text.

Mallar för nyhetsbrev - lägg till i kön för nyhetsbrev

Skapa en mall för nyhetsbrev

 1. Gå till sidlisten Admin Marketing > Communications>Newsletter Template.

 2. Klicka på om du vill lägga till en mall Add New Template.

 3. Slutför mallinställningarna:

  • För Template Name, anger namnet på den interna referensen.

  • För Template Subject, beskriver syftet med nyhetsbrevet.

  • För Sender Name anger du namnet på den person som ska visas som avsändare av nyhetsbrevet.

  • För Sender Email anger du e-postadressen till avsändaren av nyhetsbrevet.

  Information om nyhetsbrevmall {width="600" modal="regular"}

  • För Template Content, klicka Show / Hide Editor för att visa WYSIWYG-redigeraren och uppdatera innehållet efter behov.

   Mer information finns på Använda redigeraren.

   note note
   NOTE
   Ta inte bort länken för att avbryta prenumerationen längst ned i mallinnehållet. I vissa jurisdiktioner krävs länken enligt lag.
  • För Template Styles anger du de CSS-deklarationer som behövs för att formatera innehållet.

 4. Klicka Preview Template för att se hur den ser ut och göra de ändringar som behövs.

 5. När du är klar klickar du på Save Template.

  När du har sparat en mall Save As visas nästa gång du redigerar mallen. Den kan användas för att spara varianter av mallen utan att originalet skrivs över.

Konvertera mallen till vanlig text

 1. Klicka på längst upp på sidan Convert to Plain Text och klicka OK när du uppmanas till det.

 2. Om du vill förhandsgranska mallens rena textversion klickar du på Preview Template.

  Förhandsgranskningen öppnas på en ny flik i webbläsaren.

 3. Spara den oformaterade textversionen genom att klicka Save Template.

Återställ HTML

 1. Klicka på längst upp på sidan Return HTML Version.

 2. Om du vill förhandsgranska mallens HTML-version klickar du på Preview Template.

  Förhandsgranskningen öppnas på en ny flik i webbläsaren.

 3. Spara HTML-versionen genom att klicka på Save Template.

Ta bort en mall för nyhetsbrev

 1. Administratör sidebar, gå till Marketing > Communications>Newsletter Template.

 2. Leta reda på nyhetsbrevmallen som ska tas bort och öppna den i redigeringsläge.

 3. Klicka på menyraden Delete Template -knappen.

 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka OK.

Stödrasterkolumner

Kolumn
Beskrivning
ID
En unik numerisk identifierare som tilldelas varje nyhetsbrevmall
Template
Namnet på mallentiteten
Added
Det datum då mallentiteten skapades
Updated
Det datum då mallentiteten senast uppdaterades
Subject
Ämne för nyhetsbrevmall
Sender
Kontaktinformation till avsändaren
Template Type
Malltypen: html eller text
Actions
Preview: öppnar ett separat fönster för att förhandsgranska mallen
Queue Newsletter: placerar nyhetsbrevmallen i den sändande kön.
recommendation-more-help
d5ef48ad-708f-4ce5-a225-e7bb6053ded5