Grupptilldelning och borttagning av tilldelning av källa

Använd verktyget Tilldela källor för att lägga till en eller flera källor till dina produkter. Verktyget är till hjälp när du skapar och tilldelar anpassade källor till ditt standardlager eller anpassade lager och förbereder nya platser och lager.

När du har lagt till nya anpassade källor kan du lägga till lagerkvantiteter per produkt eller för flera produkter via administratören eller med importfunktionen.

Lägg till lagerkällor för valda produkter

Tilldela källor och kvantiteter

 1. Gå till Catalog > Products på sidofältet Admin.

 2. Välj de produkter som du vill ändra källorna för.

  Bläddra eller sök efter produkterna och markera kryssrutorna.

 3. Klicka på menyn Actions överst och välj Assign Inventory Source.

 4. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

 5. Markera kryssrutorna för alla källor som du vill lägga till i produkterna.

 6. Klicka på Assign Sources.

  Välj produkter för att lägga till källor {width="600" modal="regular"}

Källorna läggs till produkterna med lagerkvantiteten 0. Du kan lägga till lagerkvantiteter per källa.

Ta bort tilldelning av källor och kvantiteter

När du frigör en källa från en produkt anger du att produkten inte längre finns i lager på den platsen. Denna process rensar helt alla lagerdata för den källa som för närvarande är tilldelad produkten. Om du vill flytta det befintliga lagret till en ny plats bör du använda alternativet Överför lager.

NOTE
Om du frigör en källa rensas alla kvantitetsdata. Om du tilldelar en källa kan det orsaka problem med försäljningsbara kvantiteter, reservationer och väntande order. Vi rekommenderar att du bearbetar alla beställningar innan du tar bort tilldelning av källor eller gör andra källändringar. Du kan också använda nya kommandon för att identifiera och uppdatera reservationer. Mer information finns i Inventory Management CLI-referens.

Vi rekommenderar att du slutför alla beställningar och leveranser för dessa produkter innan du tar bort källan.

Ta bort tilldelning för valda produkter

 1. Gå till Catalog > Products på sidofältet Admin.

 2. Välj de produkter som du vill ändra källor för.

  Bläddra eller sök efter produkterna och markera kryssrutorna.

 3. Klicka på menyn Actions överst och välj Unassign Inventory Source.

 4. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

 5. Välj den källa som du vill ta bort från produkterna.

  På sidan visas ett varningsmeddelande som tar bort tilldelning av alla specifika käll- och kvantitetsdata från produkten.

 6. Klicka på Unassign Sources.

  Ta bort källor från valda produkter {width="600" modal="regular"}

recommendation-more-help
c1792860-ac60-428b-ad4b-59517d4ea712