Infoga en variabel i redigeraren

Butiken innehåller många fördefinierade variabler som kan införlivas i sidinnehåll och annan kommunikation. Dessutom kan du inkludera egna anpassade variabler som är specifika för dina behov.

 1. Öppna en sida, ett block eller ett dynamiskt block i redigeringsläge.

 2. Gå till avsnittet Content ​och klicka på ett element som stöder redigeraren.

 3. Placera markören där du vill att variabeln ska visas och klicka på ikonen Infoga variabel .

  Redigerarens verktygsfält - Infoga variabel {width="700" modal="regular"}

  Om du inte har Page Builder aktiverat och föredrar att arbeta med HTML-koden klickar du på Show / Hide Editor. Placera insättningspunkten i texten där du vill att variabeln ska visas. Klicka sedan på Insert Variable.

 4. I listan med tillgängliga variabler väljer du den du vill ha och klickar på Insert Variable.

  Infoga variabelsida {width="600" modal="regular"}

 5. När dina innehållsredigeringar är klara klickar du på Save.

recommendation-more-help
2b0136b4-ef75-405f-9734-60d741f198de