Infoga en länk i redigeraren

Ett enkelt sätt att infoga en länk är att använda Länk knappen i redigerare verktygsfält. Det kräver ingen kunskap om HTML och resultatet är detsamma.

 1. Markera den text där du vill skapa länken.

 2. Klicka på Infoga/redigera länk -ikonen i redigeringsverktygsfältet.

  Verktygsfältet Redigeraren - Infoga länk {width="700" modal="regular"}

  Åtgärden öppnar Insert link-dialogrutan.

  Redigeraren - dialogrutan Infoga länk {width="250" modal="regular"}

 3. För Url anger du något av följande:

  • URL-nyckeln för en sida i din butik.

  • Den fullständiga URL:en för en extern sida som ska länkas.

 4. Ändra Text to display.

  Standardvärdet är den text som du har valt för länken. Du kan ändra den i textrutan.

 5. För Title anger du den verktygstipstext som ska visas när någon hovrar över länken.

 6. Ange Target till något av följande:

  • Open link in the same window

  • Open in a new window

 7. Skapa länken genom att klicka OK.

recommendation-more-help
2b0136b4-ef75-405f-9734-60d741f198de