Medielagring

Med medielagring kan du ordna och få tillgång till mediefiler som lagras på servern. Sökvägen till filernas plats avgörs av bas-URL konfiguration. Filer i medielagring kan nås från redigeraren när du arbetar med sidor och statiska block. Vanligtvis finns medielagring i filsystemet på samma server som Commerce programfiler.

Alternativt kan mediefiler hanteras i en databaseller på en separat server eller innehållsleveransnätverk. Fördelen med att använda alternativ lagring är att det minimerar den arbetsinsats som krävs för att synkronisera media. Synkroniseringsprestanda påverkas särskilt när flera instanser av systemet distribueras på olika servrar som behöver åtkomst till samma bilder, CSS-filer och andra mediefiler.

Redigeraren kan konfigureras att använda statisk eller URL för dynamiska media för kataloginnehåll i kategorier eller produktbeskrivningar.

Commerce Medielagring {width="650" modal="regular"}

Lägg till filer i medielagringen

De första två stegen är samma som om du infogar en bild.

 1. redigerare klickar du på Infoga bild -ikon.

  Ikonen Infoga bild {width="700" modal="regular"}

  Åtgärden öppnar Insert/edit image-dialogrutan.

 2. Efter Source ​klickar du på_ Sök _ikon ( Ikonen Sök {width="10"}).

 3. Gör något av följande i katalogträdet till vänster:

  • Navigera till mappen där du vill spara den överförda bilden.

  • Navigera till den plats där du vill skapa en mapp och klicka på Skapa mapp.

   Om du vill lägga till en mapp anger du mappnamnet och klickar på OK.

 4. Om du vill lägga till en eller flera filer i medielagringen kan du antingen överföra filerna från datorn eller använda Adobe Stock Integration:

  Om du vill överföra filer från datorn klickar du på Choose Files och gör följande:

  • Gå till bildens plats i den lokala datorns katalog.

  • Markera varje bild som ska överföras.

  • Klicka på Open.

  Så här använder du resurser från Adobe Stock med integration:

  • Klicka på Search Adobe Stock.

  • Lägga till en förhandsvisning eller licensierad bild från Adobe Stock (se Använda Adobe Stock-bilder).

Bilderna överförs till den aktuella medielagringsmappen på servern.

Commerce Medielagring {width="650" modal="regular"}

Infoga en bild från medielagring

Öppna sidan eller blocket som ska redigeras. Använd sedan någon av följande metoder för att infoga en bild från medielagring:

Metod 1: WYSIWYG-läge

 1. redigerare klickar du på Infoga bild -ikon.

 2. Efter Source ​klickar du på_ Sök _ikon ( Ikonen Sök {width="10"}).

  Markera sökikonen {width="250" modal="regular"}

 3. Navigera i katalogträdet till vänster till mappen där bilden finns.

 4. Markera bildrutan i bilden och klicka på Add Selected.

Metod 2: HTML-läge

 1. Placera markören i koden där <img> -taggen ska infogas.

 2. Klicka på Insert Image.

  Infoga bild (läget HTML) {width="600" modal="regular"}

recommendation-more-help
2b0136b4-ef75-405f-9734-60d741f198de