Mapphantering för mediegalleriet

Använd mappar för att ordna bilder i de nya Mediegalleri. När antalet medieresurser ökar blir det enklare att hitta och hantera befintliga resurser i mediegalleriet.

Skapa en mapp

NOTE
Du kan bara skapa en mapp i pub/media/wysywig och pub/media/catalog/category mappar.
 1. Administratör sidebar, gå till Content > Media>Media Gallery.

 2. Klicka på Create Folder.

  Om du vill skapa en undermapp markerar du den överordnade mappen innan du klickar på Create Folder.

 3. Ange det nya mappnamnet och klicka på Confirm.

  img-md
  w-600 modal-image
  Nytt mappnamn

Ta bort en mapp

WARNING
Om du tar bort en mapp tas alla bilder i mappen bort. Du kan bara ta bort en mapp i pub/media/wysywig och pub/media/catalog/category mappar.
 1. Administratör sidebar, gå till Content > Media>Media Gallery.

 2. Markera mappen som ska tas bort.

  img-md
  w-600 modal-image
  Välj mapp
 3. Klicka på Delete Folder.

 4. Bekräfta borttagningen av mappen genom att klicka på OK.

recommendation-more-help
2b0136b4-ef75-405f-9734-60d741f198de