Ny widget för produktlista

Listan med nya produkter är ett exempel på dynamiskt innehåll och består av livedata som hämtas från produktkatalogen. Som standard innehåller listan Nya produkter de första åtta av de senast tillagda produkterna. Den kan dock även konfigureras så att den endast innehåller produkter inom ett angivet datumintervall.

Ny produktlista på butikens startsida

Steg 1: Ange varje produkt som ny

Magento Open Source Det här steget gäller endast Magento Open Source.

Adobe Commerce För Adobe Commerce-butiker, se Schemalägga en uppdatering och fortsätt sedan till steg 2 på den här sidan.

Datumintervallinställningen Set Product as New ​kan bara konfigureras i schemalagda uppdateringar.

Om du anger en produkt som ny läggs produkten till i listan Nya produkter. Du kan när som helst ändra inställningen igen när du inte längre vill ta med den i listan.

 1. Gå till Catalog > Products på sidofältet Admin.

 2. Hitta de produkter du vill ha och öppna i redigeringsläge.

 3. För Set Product as New växlar du alternativet att ange produkten som en ny produkt eller inte.

  Anger produkten som ny {width="400" modal="regular"}

 4. Klicka på Save när du är klar.

 5. När du uppmanas att indexera om och uppdatera sidcachen klickar du på länkarna högst upp på sidan och följer instruktionerna.

Steg 2: Skapa widgeten

Koden som avgör innehållet i listan Nya produkter och dess placering i din butik genereras av widgetverktyget.

 1. Gå till Content > Elements>Widgets ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Klicka på Add Widget i det övre högra hörnet.

 3. Gör följande i avsnittet Settings:

  • Ange Type till Catalog New Products List.

  • Välj den Design Theme som används av butiken.

 4. Klicka på Continue.

  Nya inställningar för widgeten Produktlista {width="600" modal="regular"}

 5. Gör följande i avsnittet Storefront Properties:

  • För Widget Title anger du en beskrivande titel för widgeten. (Den här titeln visas bara från administratören.)

  • För Assign to Store Views väljer du de butiksvyer där widgeten visas.

   Du kan välja en viss butiksvy eller All Store Views. Om du vill markera flera vyer håller du ned Ctrl (PC) eller Kommando (Mac) och klickar på varje alternativ.

  • (Valfritt) Ange ett nummer för Sort Order för att avgöra i vilken ordning det här objektet visas med andra på samma del av sidan. (0 = först, 1 = sekund, 3 = tredje o.s.v.)

  Layoutuppdateringar {width="600" modal="regular"}

Steg 3: Välj plats

 1. Klicka på Add Layout Update i avsnittet Layout Updates.

 2. Ange Display On till Specified Page.

 3. Ange Page till CMS Home Page.

 4. Ange Block Reference till Main Content Area.

 5. Ange Template till något av följande:

  • New Product List Template

  • New Products Grid Template

   Layoutuppdateringar {width="600" modal="regular"}

 6. Klicka på Save and Continue Edit.

  För tillfället kan du ignorera meddelandet för att uppdatera cachen.

Steg 4: Konfigurera listan

 1. Välj Widget Options på den vänstra panelen.

 2. Ange Display Products till något av följande:

  • All Products - Visar produkter i sekvens och börjar med den senast tillagda produkten.
  • New Products - Visar endast de produkter som identifieras som new. En produkt anses vara ny under det datumintervall som anges i Set Product As New From/To. Listan är tom om datumintervallet förfaller utan att några nya produkter har definierats.
 3. Om du vill ha navigeringskontroll för listor med flera sidor anger du Display Page Control till Yes.

  För Number of Products per Page anger du antalet produkter som du vill ska visas på varje sida.

 4. Ange alternativet Number of Products to Display till antalet nya produkter som du vill ta med i listan.

  Standardinställningen är 10.

 5. För Cache Lifetime (Seconds) väljer du hur ofta du vill uppdatera listan över nya produkter.

  Som standard är cachen inställd på 86 400 sekunder (24 timmar).

  Widget-alternativ {width="600" modal="regular"}

 6. Klicka på Save när du är klar.

 7. När du uppmanas att uppdatera cacheminnet klickar du på länken i meddelandet längst upp på sidan och följer instruktionerna.

Steg 5: Förhandsgranska ditt arbete

 1. Gå till Content > Elements>Pages ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Hitta sidan i rutnätet där listan Nya produkter ska visas och klicka på länken Preview i kolumnen Action.

recommendation-more-help
2b0136b4-ef75-405f-9734-60d741f198de