Karusellwidget för kataloghändelser

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

En karusellwidget för kataloghändelser visar ett reglage för kommande händelser med en nedräkningsfunktion för varje händelse. Du kan välja de sidor och det område i sidlayouten där du vill att karusellen ska visas och styra bredden och antalet händelser som visas samtidigt. Vilket resultat du får beror på temat, var det är placerat på sidan och vilka alternativ du väljer.

Händelsekarusell i det vänstra sidofältet {width="700" modal="regular"}

Steg 1: Aktivera katalogCarousel-widgeten

Innan du börjar följer du instruktioner för att konfigurera Kataloghändelse widgeten så att den är aktiverad för butiken.

Kataloghändelsekonfiguration {width="500" modal="regular"}

Steg 2: Skapa widgeten

 1. Administratör sidebar, gå till Content > Elements>Widgets.

 2. Klicka på i det övre högra hörnet Add Widget.

 3. I Settings ​gör du följande:

  • Ange Type till Catalog Events Carousel.

  • Välj Design Theme som används av butiken.

 4. Klicka på Continue.

  Widgetinställningar för en händelselyssel {width="500" modal="regular"}

 5. I Storefront Properties ​gör du följande:

  • För Widget Title anger du en beskrivande titel för widgeten.

   Den här titeln visas bara från Administratör.

  • För Assign to Store Views markerar du de butiksvyer där du vill att widgeten ska vara synlig.

   Du kan välja en viss butiksvy eller All Store Views. Om du vill markera flera vyer håller du ned Ctrl (PC) eller Kommando (Mac) och klickar på varje alternativ.

  • (valfritt) för Sort Order anger du en siffra som bestämmer i vilken ordning det här objektet visas med andra på samma del av sidan. (0 = first, 1 = sekund, 3 = tredje och så vidare.)

   Egenskaper för Widget storeFront {width="600" modal="regular"}

Steg 3: Välj plats

 1. I Layoutuppdateringar avsnitt, klicka Add Layout Update.

 2. Ange Display On till Specified Page.

 3. Ange Page till CMS Home Page.

 4. Ange Container något av följande:

  • Main Content Area
  • Sidebar Additional
  • Sidebar Main
  note note
  NOTE
  Resultatet varierar beroende på tema och sidlayout. Du måste också ange Catalog Events Carousel Default Template ​i kategorikonfigurationen.
 5. Om du vill att händelsekarusellen ska visas på en annan plats i butiken klickar du på Add Layout Update och upprepa de här stegen för den platsen.

  Layoutuppdateringar {width="600" modal="regular"}

 6. Klicka på Save and Continue Edit.

  För tillfället kan du ignorera meddelandet för att uppdatera cachen.

Steg 4: Konfigurera alternativen

 1. Välj Widget Options.

 2. För Frame Size anger du antalet händelser som du vill visa i skjutreglaget samtidigt.

  Om du bara vill visa en händelse i taget anger du 1.

 3. För Scroll anger du antalet händelselistor som du vill rulla i varje klick.

  Om du vill bläddra till nästa händelse anger du 1.

 4. Ange antalet pixlar för en anpassad bredd Block Custom Width.

  På följande exempelsida är den anpassade bredden inställd på 250 pixlar.

  Alternativ för anpassad breddwidget {width="400" modal="regular"}

 5. När du är klar klickar du på Save.

 6. När du uppmanas att uppdatera cacheminnet klickar du på länken i meddelandet längst upp på sidan och följer instruktionerna.

recommendation-more-help
2b0136b4-ef75-405f-9734-60d741f198de