Schemalägg designändringar

Schemalägg ändringar av temats design i förväg så att de träder i kraft efter era affärscykler och händelser. Du kan använda schemalagda designändringar för säsongsändringar, kampanjer eller bara för att lägga till variation.

Schemalagda designändringar

Lägga till en schemalagd designändring

 1. Gå till Content > Design>Schedule ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Klicka på Add Design Change.

  Nya inställningar för ändring av butiksdesign {width="600" modal="regular"}

 3. Ange Store i den butiksvy där du vill tillämpa ändringarna.

 4. Ange Custom Design till temat, eller variant av ett tema, som ska användas.

 5. För Date From och Date To klickar du på ikonen Kalender ( Kalender-ikon ) för att välja start- och slutvärden för den period då ändringen gäller.

 6. Klicka på Save när du är klar.

Redigera schemalagd designändring

 1. Gå till Content > Design>Schedule ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Markera det objekt som du vill redigera.

 3. Gör de ändringar som behövs.

 4. Klicka på Save när du är klar.

Ta bort schemalagd designändring

 1. Gå till Content > Design>Schedule ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Markera det objekt som du vill ta bort.

 3. Klicka på Delete i knappfältet överst på sidan.

 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på OK.

recommendation-more-help
2b0136b4-ef75-405f-9734-60d741f198de