Sales > 3D Secure

3-D Secure utvecklades av Visa för säkra onlinetransaktioner. Exempel på 3-D Secure lösningar som skapats av kortnätverk verifieras av Visa, Mastercard SecureCode, American Express SafeKeyoch CardinalCommerce Consumer Authentication. CardinalCommerce är en global ledare inom digital transaktionsautentisering och ett helägt dotterbolag till Visa.

3-D Secure version 2.0 har stöd för många förbättringar, bland annat avancerade autentiseringsmetoder och autentiseringsflöde samt förbättrad datadelning mellan handlare och utfärdare.

NOTE
The Braintree betalningsgatewayen har även stöd för 3-D Secure verifiering.

Om du vill komma åt lagringskonfigurationsinställningarna väljer du Stores > Settings>Configuration ​från_ Administratör _sidofält.

CardinalCommerce

CardinalCommerce

Fält
Omfång
Beskrivning
Environment
Webbplats
Anger operativsystemet för CardinalCommerce konto. Om du kör i en testmiljö väljer du Sandbox. Alternativ: Sandlåda/produktion (standard)
Org Unit ID
Webbplats
Organisationsenhets-ID från din CardinalCommerce handlarkonto.
API Key
Webbplats
API-nyckeln från CardinalCommerce handlarkonto.
API Identifier
Webbplats
API-identifieraren från CardinalCommerce handlarkonto.
Debug
Webbplats
Alternativ: Yes / No
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672