Customers > Requisition Lists

Adobe Commerce B2B-funktion {width="20"} Exklusiv funktion endast tillgänglig med Adobe Commerce B2B

Om du vill komma åt lagringskonfigurationsinställningarna väljer du Stores > Settings>Configuration ​från_ Administratör _sidofält.

TIP
Med installation och aktivering av Adobe Commerce B2B kan köpupplevelsen personaliseras med företagsspecifika funktioner. Adobe Commerce B2B är en integrerad lösning som stöder både B2B- och B2C-modeller. Mer information om B2B-funktionerna finns i Användarhandbok för Adobe Commerce B2B.
NOTE
Åtkomsten till dessa konfigurationsalternativ för B2B-funktioner styrs av rollresurser. De här rollresurserna måste anges för användarrollen som tilldelats administratörsanvändaren.

General

Allmänt

Fält
Omfång
Beskrivning
Number of Requisition Lists
Butiksvy
Fastställer det maximala antalet rekvisitionslistor som kan underhållas per kundkonto. Minsta antal är 2och det högsta antalet är 999.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672