Catalog > XML Sitemap

Om du vill komma åt lagringskonfigurationsinställningarna väljer du Stores > Settings>Configuration ​i sidofältet_ Admin _.

Categories Options

Kategorialternativ

Fält
Omfång
Beskrivning
Frequency
Butiksvy
Anger hur ofta platskartekategorier uppdateras. Alternativ: Always / Hourly / Daily / Weekly / Monthly / Yearly / Never
Priority
Butiksvy
Ett värde mellan 0.0 och 1.0 som bestämmer prioriteten för uppdateringar av kategoriplatskartan i förhållande till annat innehåll. Noll (0.0) har den lägsta prioriteten.

Products Options

Produktalternativ

Fält
Omfång
Beskrivning
Frequency
Butiksvy
Anger hur ofta platskartprodukter uppdateras. Alternativ: Always / Hourly / Daily / Weekly / Monthly / Yearly / Never
Priority
Butiksvy
Ett värde mellan 0.0 och 1.0 som bestämmer prioriteten för uppdateringar av produktplatskartan i förhållande till annat innehåll. Noll (0.0) har den lägsta prioriteten.
Add Images into Sitemap
Butiksvy
Anger i vilken utsträckning bilder ska tas med i platskartan. Alternativ: None / Base Only / All

CMS Pages Options

Alternativ för CMS-sidor

Fält
Omfång
Beskrivning
Frequency
Butiksvy
Anger hur ofta CMS-sidor för platskartor uppdateras. Alternativ: Always / Hourly / Daily / Weekly / Monthly / Yearly / Never
Priority
Butiksvy
Ett värde mellan 0.0 och 1.0 som avgör prioriteten för CMS-sidans platskarta i relation till annat innehåll. Noll (0.0) har den lägsta prioriteten.

Store Url Options

Fält
Omfång
Beskrivning
Frequency
Butiksvy
Anger hur ofta URL-adresser ska uppdateras. Alternativ: Always / Hourly / Daily / Weekly / Monthly / Yearly / Never
Priority
Butiksvy
Ett värde mellan 0.0 och 1.0 som bestämmer prioriteten för uppdatering av butiks-URL i förhållande till annat innehåll. Noll (0.0) har den lägsta prioriteten.

Generation Settings

Genereringsinställningar

Fält
Omfång
Beskrivning
Enabled
Butiksvy
Avgör om en XML-platskarta är tillgänglig för butiken. Alternativ: Yes / No
Start Time
Butiksvy
Anger timmen, minuten och sekunden på dagen då platskartan uppdateras.
Frequency
Butiksvy
Anger hur ofta platskartan uppdateras. Alternativ: Daily / Weekly / Monthly
Error Email Recipient
Butiksvy
E-postadressen till den person som får ett meddelande om ett fel inträffar under platskartuppdateringsprocessen. Om du har flera adresser avgränsar du dem med kommatecken.
Error Email Sender
Webbplats
Identifierar den butikskontakt som visas som avsändare av felmeddelandet. Alternativ: General Contact / Sales Representative / Customer Support / Custom Email 1 / Custom Email 2
Error Email Template
Webbplats
Identifierar e-postmallen som används för felmeddelandet. Standardmall: Sitemap generate Warnings

Sitemap File Limits

Filbegränsningar för platskarta

Fält
Omfång
Beskrivning
Maximum No of URLs Per File
Butiksvy
Anger det maximala antalet URL:er som kan inkluderas i en enskild platskarta.
Maximum File Size
Butiksvy
Anger den maximala storleken för den genererade platskartan, i byte.

Search Engine Submission Settings

Sändningsinställningar för sökmotor

Fält
Omfång
Beskrivning
Enable Submission to Robots.txt
Butiksvy
Aktiverar direktiv som ska skickas för filen robots.txt. Alternativ: Yes / No
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672