Catalog > Email to a Friend

Om du vill komma åt lagringskonfigurationsinställningarna väljer du Stores > Settings>Configuration ​i sidofältet_ Admin _.

Email Templates

E-postmallar

Fält
Omfång
Beskrivning
Enabled
Butiksvy
Aktiverar processen som ger kunderna möjlighet att skicka e-post till vänner om produkter i din butik. Alternativ: Yes / No
Select Email Template
Butiksvy
Identifierar e-postmallen som används för meddelanden som genereras av funktionen Skicka e-post till en vän. Standardmall: Send Product to Friend
Allow for Guests
Butiksvy
Avgör om avsändaren måste vara en registrerad kund för att kunna skicka e-post om en produkt till vänner. Alternativ: Yes / No
Max Recipients
Butiksvy
Begränsar antalet personer som kan vara med i distributionslistan för ett enda e-postmeddelande.
Max Products Sent in 1 Hour
Butiksvy
Begränsar antalet produkter som kan delas av en enskild användare under en tidsperiod på en timme.
Limit Sending By
Butiksvy
Bestämmer vilken metod som används för att identifiera avsändaren. Alternativen är:
IP Address- (rekommenderas) Identifierar avsändaren med IP-adressen för den dator som används för att skicka produktmeddelanden.
Cookie (unsafe) - Identifierar avsändaren med en webbläsarcookie. Den här metoden är inte säker eftersom användaren kan ta bort cookien för att undvika begränsningen.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672