Produktinställningar - Product in Websites

Avsnittet Product in Websites ​identifierar varje webbplats där produkten är tillgänglig, enligt butikshierarkin.

Omfattningsdiagram för produktwebbplats

Så här kopierar du en produkt till en annan webbplats:

 1. Öppna produkten i redigeringsläge.

 2. Bläddra nedåt och utöka Expansionsväljaren i avsnittet Product in Websites.

  Produkt på webbplatser {width="600" modal="regular"}

 3. Markera kryssrutan för webbplatsen där du vill placera den kopierade produkten.

  För en webbplatsinstallation är kryssrutan för webbplatsen markerad som standard.

 4. Välj den Store View där du vill skapa en kopia av den befintliga produkten.

 5. Klicka på Save och gör följande:

  • När du återgår till produktposten anger du väljaren Store View till butiksvyn som produkten kopierades till. När du uppmanas att bekräfta omfångsväxling klickar du på OK.

  • Ange Price för produkten för den här butiksvyn.

  Eftersom basvalutaomfånget är inställt på website går det att sälja produkten till olika pris på varje webbplats.

 6. Klicka på Save när du är klar.

recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071