Produktinställningar - Design

The Design ​kan du använda ett annat tema på produktsidan, ändra kolumnlayouten, bestämma var produktalternativen ska visas och ange egen XML-kod.

Design

NOTE
När samma produkt har tilldelats flera kategorier med olika designinställningar för varje kategori bör du ange Use Categories Path for Product URLs = Yes i Konfigurationsalternativ för sökmotoroptimering. Om du vill komma åt den här inställningen går du till Stores > Settings>Configuration, expandera Catalog ​och välja Catalog ​under den vänstra panelen och expandera sedan Search Engine Optimization ​på sidan.
Fält
Omfång
Beskrivning
Theme
Butiksvy
Adobe Commerce (Endast Adobe Commerce) Du kan använda ett annat tema för produkten. Alternativ: (Alla tillgängliga teman)
Layout
Butiksvy
Ger dig möjlighet att använda en annan layout till produktsidan. Alternativ:
No layout updates- Som standard är layoutuppdateringar inte tillgängliga för produktsidan.
Empty - Här kan du definiera en egen layout, t.ex. en sida med fyra kolumner. (Kräver förståelse för XML.)
1 column- Använder en layout med en kolumn på produktsidan.
2 columns with left bar - En layout med två kolumner och vänster sidospalt används på produktsidan.
2 columns with right bar- Använder en layout med två kolumner och höger sidospalt på produktsidan.
3 columns - Använder en layout med tre kolumner på produktsidan.
Page – Full Width- (Kräver Page Builder) Använder helbreddslayouten för CMS-sidor på produktsidan.
Category – Full Width - (Kräver Page Builder) Använder helbreddslayouten för kategorisidor på produktsidan.
Product – Full Width- (Kräver Page Builder) Använder helbreddslayouten för produktsidor på produktsidan.
Display Product Options In
Butiksvy
Avgör var produktalternativen visas på produktsidan. Alternativ: Product Info Column / Block after Info Column
Custom Layout Update
Butiksvy
Används för att komma åt alternativ för att uppdatera en anpassad layout på produktsidan.
recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071