Massuppdateringar för produktattribut

Använd verktyget Update Attributes ​för att ändra ett eller flera attribut i dina produkter. Med det här verktyget kan du göra betydande ändringar i en stor produktgrupp.

 1. Gå till Catalog > Products på sidofältet Admin.

 2. Välj de produkter som du vill ändra källor för.

  Bläddra eller sök efter produkterna och markera kryssrutorna.

 3. Klicka på menyn Actions överst och välj Update Attributes.

  Välj produkter som ska uppdateras {width="600" modal="regular"}

 4. Uppdatera attributet, det avancerade lagret eller webbplatsdata för de valda produkterna efter dina behov.

  Massuppdatering för attribut {width="600" modal="regular"}

 5. När du är klar klickar du på Save.

recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071