Översikt över kategorier

Innan du lägger till produkter i katalogen bör du fastställa katalogens grundläggande kategoristruktur. Produkter kan tilldelas till noll eller flera kategorier. Vanligtvis skapas kategorier i förväg innan produkter läggs till i katalogen. Du kan också lägga till kategorier i farten när du skapar en produkt. Katalogens kategoristruktur framgår av huvudmenyn - eller navigering överst — av butiken.

Kategoriträd

Kontroll
Beskrivning
Add Root Category
Skapar en rotkategori.
Add Subcategory
Lägger till en underkategori under den aktuella kategorin eller underkategorin.
Collapse All / Expand All
Komprimerar eller expanderar kategoriträdet.
Delete
Tar bort den aktuella kategorin eller underkategorin från trädet.
Save
Sparar alla ändringar som gjorts i kategorin.
NOTE
Begränsade administratörer har inte åtkomst till rotkategorier och kan inte skapa underkategorier, såvida de inte har tillgång till alla webbplatser.

Felsökningsresurser

Hjälp om felsökning av kategoriproblem finns i följande artiklar i kunskapsbasen med Commerce Support:

recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071