Catalog meny

The Catalog -menyn ger enkel åtkomst till verktyg för att skapa produkter, kategorier och lagerhantering samt delade kataloger för anpassade priser i B2B-affärer.

Menyn Katalog {width="300" modal="regular"}

Administratör sidlist, klicka Catalog.

Products

Skapa produkter av alla typer och hantera ert lager.

Produktstödraster {width="700" modal="regular"}

Categories

Skapa kategori strukturen som utgör grunden för er butiks navigering.

Kategoriarbetsyta {width="700" modal="regular"}

Shared Catalogs

För butiker med Adobe Commerce B2B installerat och aktiverat delade kataloger ger möjlighet att göra anpassade priser tillgängliga för olika företag.

Delade katalogprodukter {width="700" modal="regular"}

recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071