Hantera tidszoner managing-time-zones

Med Adobe Campaign kan du hantera tidsförskjutningar mellan olika länder som berörs av samma instans. Den använda konfigurationen konfigureras när instansen skapas.

I ett arbetsflöde kan du anpassa scheman för aktivitetskörning och länka en specifik tidszon till en aktivitet eller till hela arbetsflödet. Den här konfigurationen kan vara användbar vid import av filen eller inom ramen för leveransplanering.

Körningsplanering execution-scheduling

Du kan schemalägga körningen av uppgifter med hjälp av schemaläggaren (se Schemaläggare). Du kan också använda de schemaläggningsalternativ som är tillgängliga i aktiviteterna som erbjuder den här funktionen. Dessa aktiviteter erbjuder Schedule tab: File collector, File transfer, Web download, Email reception & SMS, osv.

För alla schemalagda aktiviteter, dvs. alla aktiviteter med schemaläggningsalternativ, kan du välja vilken tidszon som ska användas. Tidszonen väljs via Advanced flik för den berörda aktiviteten:

Möjliga värden är:

 • Tidszon för server

  Använder tidszonen för Adobe Campaign-programservern.

 • Användarens tidszon

  Använder tidszonen för den Adobe Campaign-operator som kör arbetsflödet.

 • Tidszon för databas

  Använder tidszonen för databasservern som används.

 • Särskilda tidszoner

  Använder den markerade tidszonen.

Om By default värdet är markerat används arbetsflödets tidszon eller, i annat fall, programserverns tidszon.

Länka en tidszon till en aktivitet linking-a-time-zone-to-an-activity

The Advanced -fliken i arbetsflödesaktiviteterna där du kan välja dess tidszon. Även om arbetsflödenas tidszon för det mesta räcker, kan det vara nödvändigt att överlagra den om och om igen för en viss aktivitet, till exempel dataimport, för att länka datum till rätt tidszon.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d