Diskussionsforum discussion-forums

Operatörer i Adobe Campaign kan använda diskussionsforum för att dela information. Följande element har ett eget forum: planer, program, kampanjer, marknadsföringsresurser, simuleringar, aktier. Varje operator har också ett personligt forum. Alla diskussioner är offentliga, även på personliga forum.

Operatörer kan prenumerera på ett forum och få ett e-postmeddelande varje gång ett meddelande skickas.

Gå till ett forum accessing-a-forum

Om du vill komma åt ett forum går du till en instrumentpanel och klickar på Forum i det övre högra hörnet.

Meddelanden och deras svar visas från senaste till äldsta.

Om du vill starta en ny tråd klickar du på Add a discussion längst upp till höger. The Discussion forum öppnas (se nedan).

Ange texten i dialogrutan Message -fält och en diskussionsrubrik i Subject fält.

Operatörer som redan har publicerat ett meddelande i det här forumet meddelas som standard. Du kan välja ytterligare en operator att meddela. Om du vill meddela flera operatorer väljer du en grupp med operatorer.

Du kan lägga till en bifogad fil i meddelandet med hjälp av Browse… -knappen. Den bifogade filen kommer också att inkluderas i e-postmeddelandet. Bifogade filer kan bara skickas individuellt: om du vill skicka flera filer måste du komprimera dem i en ZIP-fil.

CAUTION
När ett meddelande har skickats till forumet kan det inte längre ändras eller tas bort.

Publicera på en operatörs personliga forum posting-to-the-personal-forum-of-an-operator

Du kan skicka ett meddelande till en operatörs forum. Personliga forum är offentliga och alla operatorer kan se ditt meddelande. Operatören får ett e-postmeddelande varje gång någon publicerar på sitt personliga forum.

Om du vill komma åt en operatörs forum kan du:

 • Gå till Administration > Access management > Operators mapp för Campaign Explorer, välj den operator som ska öppna kontrollpanelen och klicka sedan på Forum i det övre högra hörnet.
 • Leta reda på namnet på operatorn i Adobe Campaign-användargränssnittet (via ett meddelande som skickats till forumet av den här operatorn, en uppgift som tilldelats dem) och klicka på den för att komma åt kontrollpanelen för operatorer.

Prenumerera på ett forum subscribing-to-a-forum

Genom att prenumerera på ett forum kan du följa alla diskussioner. När du prenumererar får du ett e-postmeddelande varje gång ett meddelande skickas till forumet.

Om du vill svara på ett meddelande klickar du i e-postmeddelandet och loggar sedan in på Adobe Campaign webbgränssnitt.

 • Klicka på Follow discussions i det övre högra avsnittet ovanför listan med meddelanden.

  Avsnittet blir blått och visar att du prenumererar på forumet.

 • Om du vill avbryta prenumerationen klickar du på Unsubscribe -knappen.

 • På din personliga instrumentpanel visas de forum som du prenumererar på. Klicka på Subscription to discussion forums för att visa listan och sedan klicka på det objekt som intresserar dig för att komma åt dess forum.

Felsöka meddelandeleverans checking-notification-delivery

Om operatorer som prenumererar på ett forum inte får meddelanden som förväntat:

 • Kontrollera att e-postadresser anges i operatörens profiler.

 • Gå till Administration > Production > Technical workflows > Campaign processes mappen Campaign Explorer och kontrollera Jobs in discussion forums arbetsflödet startas utan fel.

 • Kontrollera leveransloggarna:

  • På Adobe Campaign hemsida går du till Campaigns > Navigation > Deliveries och sedan öppna Discussion forum notification leverans.
  • I Campaign Explorer går du till Administration > Production > Objects created automatically > Technical deliveries > Workflow notifications och sedan klicka Discussion forum notifications.

  I Discussion forum notifications finns leveransloggarna i Edit > Delivery -fliken. Du kan även visa Tracking > Log och Exclusion causes -tabbar.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d