Kontrollregler control-rules

Med kontrollregler kan du garantera giltigheten och kvaliteten på meddelanden före leverans: teckenvisning, SMS-storlek, adressformat osv.

Med en uppsättning färdiga regler kan du utföra vanliga kontroller. Dessa kontroller (visas i fet stil i gränssnittet) är:

 • Object approval (e-post): kontrollerar att avsändarobjektet och avsändaradressen inte innehåller specialtecken som kan orsaka problem för vissa e-postagenter.
 • URL label approval (e-post): kontrollerar att varje spårnings-URL har en etikett.
 • URL approval (e-post): kontrollerar spårnings-URL:er (om tecknet "&" finns).
 • Message size approval (mobil): kontrollerar storleken på SMS-meddelanden.
 • Validity period check (e-post): kontrollerar att giltighetsperioden för leveransen är tillräckligt lång för att skicka alla meddelanden.
 • Proof size check (alla kanaler): genererar ett felmeddelande om målgruppen för korrektur överstiger 100 mottagare.
 • Wave scheduling check (e-post): kontrollerar att den sista leveranspvågen är planerad att påbörjas före utgången av giltighetsperioden, om leveransen delas upp i flera vågor.
 • Unsubscription link approval (e-post): kontrollerar om det finns minst en avanmälan (avanmälan)-URL i varje innehåll (HTML och Text).

Skapa en kontrollregel create-a-control-rule

Det går att skapa nya kontrollregler som passar dina behov. Om du vill göra det skapar du en Control typologiregel och ange kontrollformeln i SQL i Code -fliken.

Exempel:

I följande exempel ska vi skapa en regel som förhindrar att ett SMS-erbjudande skickas till fler än 100 mottagare. Denna regel kommer att kopplas till en kampanjtypologi och sedan till de SMS-leveranser som det aktuella erbjudandet är tillgängligt för.

Använd följande steg:

 1. Skapa en Control typologiregel. Välj en Warning varningsnivå.

 2. I Code anger du det skript som ska använda det önskade tröskelvärdet enligt nedan:

  Skriptet utlöser en varning om leveransmålet överstiger 100 kontakter:

  code language-none
  if( delivery.FCP == false && delivery.properties.toDeliver > 100 ) { logWarning("Significant number of SMS to deliver (" + delivery.properties.toDeliver + "). Please make sure the target is correct.") return false; } return true
  
 3. Länka den här regeln till en kampanjtypologi och referera till typologin i den aktuella SMS-leveransen.

 4. Vid leveransanalys tillämpas regeln och en varning skapas om tillämpligt.

  Leveransen är dock fortfarande klar att skickas.

  Om du ökar aviseringsnivån förhindrar detta att leveransen startar.

  När analysen är klar ska Confirm delivery kommer inte att vara tillgänglig.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d