Anslut Campaign-data med S3 som källa i Adobe Experience Platform

Lär dig hur du importerar data med hjälp av en källanslutning i Experience Platform för att uppdatera profildata med exporterade kampanjloggar.

recommendation-more-help
e5e9c99d-93c7-46c8-aa8a-dda525dc4281